5 tips för att digitalisera en organisationstidning

Innan man skrotar papperstidningen bör man förbereda sig på nya arbetsrutiner och tänka över syftet med utgivningen.

När en organisations- eller medlemstidning går över till webbpublicering är det ofta ett radikalt steg som kan väcka starka känslor. Förutom att ha koll på de nya möjligheter som öppnar sig med digitaliseringen, är det därför extra viktigt att ha koll också på fallgroparna.

På Morgan har vi länge hjälpt företag att digitalisera tryckta kundtidningar, och nu märker vi också en trend där allt flera organisationstidningar väljer att flytta till webben. Av de här processerna har vi bland annat lärt oss följande:

1. Gör bra underlag för beslutet

Att göra om en tryckt tidning till webbtidning kan vara ett svårt beslut, särskilt om det handlar om en papperstidning med långa traditioner. Styrelsen har sällan resurser att hålla koll på den snabba digitala utvecklingen, och beslutet tas ofta av ett medlemsmöte eller fullmäktige som saknar kunskap om medieekonomi och journalistik.

Därför är det viktigt att utreda och analysera både de journalistiska och de ekonomiska konsekvenserna av att ge ut en webbtidning. Ska man till exempel helt sluta med papperstidningen eller gå in för en modell med både tryckt tidning och webb? Beslutsunderlagen måste vara grundliga och lättbegripliga, och tydligt beskriva möjliga handlingsalternativ. Det är ofta klokt att göra en läsarundersökning som stöd.

2. Analysera varför tidningen finns till

Tidningens syfte och finansiering ger ramarna för hur man digitaliserar. Renodlade medlemstidningar vill kanske inte ge sitt innehåll gratis åt dem som inte betalar, medan en intressebevakare tvärtom vill sprida sitt budskap till så många som möjligt för att påverka opinionerna. Det finns goda tekniska lösningar för bägge modellerna.

På intäktssidan påverkas webbtidningslösningen av hur tidningen får sina intäkter. Säljer den annonser och/eller prenumerationer, eller finansieras den av utgivaren?   

3. Slå fast syftet med digitaliseringen

Det är viktigt att slå fast varför man vill digitalisera. Är det för att spara pengar eller snarare för att utveckla tidningen? Vår erfarenhet är att en digitalisering lyckas bättre när syftet är utveckling och inte bara inbesparingar.

På lång sikt innebär en digitalisering ändå i regel att man sparar pengar. Det kan komma som en överraskning för många att utgifterna för tryck och distribution av en tryckt tidnings ofta slukar hälften av hela budgeten. Så också om annonsintäkterna skulle minska betydligt då man slutar med papper så kan det ändå vara lönsammare att gå över till webbtidning.

Samtidigt ska man inte underskatta kostnadsnivån på webben. Bra och trygg webbhosting kostar, och ett webbmedium bör satsa på att köpa synlighet för att nå rätt publik på sociala medier. Till exempel Facebooks algoritm prioriterar ner synligheten för medier som inte betalar.

4. Fundera om lösningen kan vara en förnyad papperstidning

Det är viktigt att inse att digitaliseringsvågen inte innebär att tryckta tidningar skulle försvinna helt och hållet från jordens yta. Däremot måste de anpassa sig till en ny roll i en digital omgivning. Lösningen för en organisation som funderar att flytta sin tidning till webben kan i vissa fall vara en omgjord papperstidning i kombination med aktiv närvaro i sociala medier.

Papperstidningen har fortsättningsvis en roll när man kommunicerar kvalitet, sakkunskap eller exklusivitet. En välgjord papperstidning är skön att läsa, men däremot finns det ingen framtid för lågbudgettidningar på papper. Om utgivaren inte kan satsa på en snygg layout och bilder av bra kvalitet, så är det bättre att lägga ned den tryckta tidningen.

5. Förbered dig på att jobbet förändras

Innan man fattar beslut om webbtidning måste man också tänka på hur innehållet och arbetsprocessen påverkas. Papperstidningar har deadline på utsatta tider medan webbtidningen behöver nytt innehåll regelbundet. Det här betyder att redaktionen antagligen måste ändra sina arbetsrutiner.

För att innehåll ska delas flitigt på sociala medier krävs bilder och gärna video, men däremot kan moderna webbplattformar designas så att redaktionen inte behöver en speciell layoutare. Många praktiska element som rubriksättning och bildbehandlig kräver nya grepp. Dessutom ska redaktionen veta hur man får synlighet på sociala medier och sprider innehållet till exempel via nyhetsbrev.