Älä teineile! Oman identiteetin tunnistaminen ja sen luonteva esittäminen ovat somettamisen a ja o

Siinä missä ennen sosiaalinen media oli hauskaa huvia, nyt päivittäminen on jo totista työtä, joka aiheuttaa monille harmaita hiuksia. Tutkiessani asiaa viestinnän pro gradussani huomasin, että some-detoxin tarve johtuu usein profiilityön pakosta ja sen aikaansaamasta identiteettikriisistä. Oikealla suhtautumisella ahdistus on onneksi myös estettävissä.

Sosiaalisen median vaativassa maailmassa mikä tahansa sisältö – saati sitten pelkkä läsnäolo – ei riitä. Sisällön on erotuttava massasta olemalla tunteita herättävää, innostavaa ja kohderyhmälleen jollakin tapaa arvokasta. Kun muiden somefeedit pursuilevat mitä nerokkaimpia lausahduksia sekä vaikuttavampia visualisointeja ja itse saat aikaan vain epätarkkoja otoksia, alkavat omat riittämättömyyden tunteet hiljalleen heräillä.

Mitä on tapahtunut? Somenhan piti olla hauskaa ajanvietettä, ja nyt siitä on tullut jatkuvan suorittamisen areena.

Kyse on profiilityöstä

Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian tutkija Suvi Uskin mukaan ilmiö johtuu siitä, että olemme alkaneet tehdä profiilityötä, eli esittää itseämme strategisesti sosiaalisessa mediassa. Käsitteellä tarkoitetaan käytännössä sitä, että somen käyttäjät näkevät vaivaa sen eteen, millaisen kuvan haluavat muille itsestään antaa.

Tämä onkin helpommin sanottu kuin tehty. Profiilityö vaatii nimittäin monia ponnisteluja kuten julkaisujen suunnittelun, poistamisen tai julkaisematta jättämisen. Vaikka onnistuisikin luomaan omasta mielestään täydellisen sisällön, ei se yksinään riitä, sillä julkaisun on saatava myös tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja. Jos profiilityö epäonnistuu, voi sillä olla vakavat seuraukset identiteetille. Uskin mukaan varsinkin teini-ikäiset somettajat ovat tässä tohinassa tulilinjalla erilaisten kokeilujen kanssa. Somemaailmassa ollaan jatkuvasti esillä, eikä siksi identiteettikokeiluja voi enää tehdä rauhassa omien kavereiden kesken. Yhtenäisen omakuvan muodostaminen on entistäkin hankalampaa.

Olen sitä mieltä, että monissa yrityksissä on jotain samaa kuin näissä teineissä. Vaikka oltaisiinkin tietoisia oman yrityksen identiteetistä, ei olla aivan varmoja siitä, miten sitä tulisi somessa esittää. Kun lähdetään kokeilemaan jotain summamutikassa, homma ei toimi ja koko jutusta menee maku. Olen kuitenkin huomannut, että parilla selkeällä askelmerkillä tästäkin suosta pääsee ylös.

Tunnista suhteesi someen

Oikeastaan kaikki lähtee liikkeelle siitä, miten someen suhtautuu. Tekemäni tutkimuksen mukaan on kaksi tapaa kokea sosiaalinen media ja siellä tehtävä profiilityö; joko se koetaan toimintaa mahdollistavana tai sitä häiritsevänä.

Sosiaaliseen mediaan positiivisesti suhtautuvat näkevät sen oman toiminnan kehittämisen sekä yhteydenpidon välineenä. Tällöin someviestintä toimii luonnollisena osana yrityksen arkea ja omaan identiteettiin sopivaa sisältöä syntyy helposti. Kun näin ei ole, somen käyttö koetaan pakollisena, raskaana ja varsinaista työtä häiritsevänä toimintana, jolloin somessa oleminen on pakkopullaa ja siellä pärjääminen loputon työmaa. Jotta somessa oleminen olisi mielekästä, on tärkeää ymmärtää oma suhtautumisensa profiilityön tekemiseen.

Älä anna somen häiritä

Vaikka me täällä Morganilla rohkaisemmekin hyödyntämään sosiaalista mediaa yritysviestinnässä, ei se sovi kaikille. Unohda teineiltä tuttu ”mut ku kaikki muutkin” -ajattelu – someen ei tarvitse lähteä vain siksi, että muutkin ovat siellä. Aina tulee muistaa, että jos sosiaalinen media ei tunnu omalta, on aika vaihtaa kanavaa. Mikäli oma kohderyhmä on kuitenkin parhaiten tavoitettavissa sosiaalisen median kautta, on sometoiminta järkevää, mutta silloinkin kannattaa pohtia omia resursseja. Jos profiilityön vaatimaa aikaa tai kiinnostusta ei löydy, voi avuksi ottaa viestinnän ammattilaiset.

Somen ei tarvitse eikä pidä antaa häiritä toimintaa. Sosiaalinen media toimii parhaimmillaan monipuolisena ja vuorovaikuttavana palvelu- ja jakelukanavana, joka nostaa yrityksen viestinnän uusiin ulottuvuuksiin. Uskallan väittää, että jokaisella on mahdollisuus onnistua tässä. Jokaisesta teinistä voi kasvaa profiilityön koukerot hallitseva aikuinen, jos vaan ottaa selkeän suunnan ja antaa vähän kasvuvaraa.