Viestintä

Nopea, rehellinen ja tehokas viestintä on modernin yritysliiketoiminnan kulmakivi. Kun perinteisen median resurssit vähenevät, yritysten oma viestintä nousee yhä tärkeämpään rooliin.

Autamme asiakkaitamme viestimään sekä sanallisesti että visuaalisesti ottaen huomioon jokaisen kohderyhmän. Kun ulkoinen ja sisäinen viestintä on hyvin suunniteltua ja ammattimaisesti toteutettua ja kun vielä kriisiviestintä on hallussa pahan päivän varalle, yrityksen mainetta on miltei mahdoton horjuttaa.

Palvelut

  • Maineen ja tunnettuuden rakentaminen
  • Viestintästrategiat ja -suunnitelmat
  • Sisäinen viestintä (työyhteisöviestintä)
  • Viestintäprosessit
  • Mediasuhteet ja PR
  • Kriisiviestintä ja kriisien ehkäiseminen
  • Viestintävalmennus
  • Ydinviestit ja myyntiviestit
  • Sisältömarkkinointi

Kysy lisää Lars Rosenbladilta, p. 050 547 8940.

Näin brändi rakennetaan

Tarjoamme viimeisimmän tiedon siitä, miten sähköiset kanavat ja digitaaliset prosessit toimivat, sekä miten verkossa rakennetaan brändiä. Tarjoamme myös viestintästrategioita, mediasuhteiden hallintaa ja PR:ää, kriisiviestintää sekä muita perinteisiä viestintätoimistopalveluja.