Jättimäinen sivustouudistus: Lakeuden Etapin pääsivusto, verkkolehti ja verkkovuosikertomus toteutettiin saavutettavina

Morganin koko osaamispaletti oli käytössä Lakeuden Etapin laajassa ja vaativassa verkkopalvelu-uudistuksessa. Pääsivuston käyttöliittymäsuunnittelu, ohjelmointi ja sisällöntuotanto toteutettiin täysin AA-tason saavutettavuusstandardien mukaisesti.

Lakeuden Etappi Oy on kahdeksan kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka palvelee 130 000 asukasta Etelä-Pohjanmaan alueella. Suomen lain mukainen saavutettavuusdirektiivi vaatii julkisia organisaatioita tarjoamaan verkkopalvelunsa saavutettavina, mikä oli tärkeä peruste myös Etapin sivustojen uudistamiselle.

Saavutettavuuden lisäksi Etappi kaipasi modernia ja käyttäjäystävällistä käyttöliittymää sekä selkeää sisältörakennetta. Yhteisenä tavoitteenamme oli konseptoida verkkopalvelu, joka on helppokäyttöinen ja suuresta sisältömäärästään huolimatta visuaalinen ja helposti ymmärrettävä kokonaisuus.

Morgan vastasi Etapin pääsivuston, verkkolehden ja vuosikertomuksen konseptoinnista ja toteutuksesta alusta loppuun. Toteutimme kaikkien sivustojen käyttöliittymäsuunnittelun ja ohjelmoinnin sekä pääsivuston osalta myös sisältöjen jäsentämisen saavutettavaksi.

Sivustokokonaisuutta hallinnoidaan WordPress Networkissa, jossa Etapin ylläpitäjät voivat hallinnoida eri sivustoja samoilla tunnuksilla, ja ylläpito-oikeuksia voidaan jakaa joustavasti tarpeiden mukaan. Sivustot ovat kokonaisuudessaan Morganin hosting-ympäristössä. Ulkopuolinen taho suoritti sivuston hosting-ympäristölle myös tietoturva-auditoinnin.

Lakeuden Etapin sivustouudistus oli Morganin historian suurin yksittäinen projekti, jonka toteutukseen käytettiin kattavasti koko asiantuntemustamme. Etapin selkeän vision ja aktiivisen viestinnän ansiosta yhteistyömme sujui erinomaisesti koko suurprojektin ajan.

 

Tekninen, visuaalinen ja sisällöllinen saavutettavuus

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sivuston tasa-arvoista tarjoamista ja esteettömyyttä kaikille käyttäjille. Etapin pääsivusto toteutettiin saavutettavuusdirektiivin WCAG 2.1 AA-tason standardien mukaisesti. Tuleva verkkovuosikertomus ja Aviisi-verkkolehti ovat saavutettavia teknisen toteutuksen osalta.

Etapin pääsivusto rakennettiin saavutettavaksi sekä tekniikan, käyttöliittymän että sisältöjen osalta. Sivustoa pystyvät nyt käyttämään myös esimerkiksi näkökyvyltään estyneet ja fyysisesti rajoittuneet vierailijat. Sivustoa voidaan esimerkiksi lukea erilaisilla päätelaitteilla ja apuvälineillä.

Morganin web-kehittäjät, käyttöliittymäsuunnittelijat ja sisällöntuottajat ovat koulutettuja saavutettavien verkkopalvelujen asiantuntijoita. Etapin pääsivuston saavutettavuus on myös ulkopuolisen tahon auditoima.

Datan siirto vanhasta järjestelmästä

Sivustouudistuksen alkuvaiheessa sisällöt tuotiin vanhasta sisällönhallintajärjestelmästä WordPressiin. Morgan räätälöi oman ratkaisunsa sisältöjen tuonnin automatisointiin. Ratkaisulla säästettiin huomattava määrä työaikaa ja manuaalista työtä.

Suuren tietomassan selkeä jäsentäminen

Panostimme pääsivuston verkkopalvelun suunnittelussa alusta alkaen helppokäyttöisyyteen ja palvelevuuteen. Koska Etappi palvelee eri tavoin eri asiakasryhmiä, sen tärkeimmät palvelut on jaettu kohderyhmittäin: omakotitalot, taloyhtiöt, suurasiakkaat, vapaa-ajan asunnot ja yritysasiakkaat.

Sivuston sisältörakenne avautuu suuren megamenun avulla, josta halutut tiedot löytyvät helposti silmäilemällä. Suuren valikon ansiosta alasivujen sisällöt ovat myös hakukoneystävällisempiä. Sivuston tekstit on kirjoitettu helppotajuisesti ja helppolukuisesti ruudulla, mikä samalla noudattaa saavutettavuuden periaatteita.

Jokaiselta alasivulta kävijää ohjataan luontevasti eteenpäin uusille sivuille. Näin sivuista rakentuu suuri ja looginen toisiinsa kytkeytyvä verkosto, josta haluttu tieto löytyy mahdollisimman helposti.

Jätehaun työkalu auttaa lajittelussa

Etapin uusi pääsivusto on jäteneuvonnan erinomainen tietopankki, joka palvelee asukkaita kaikissa lajittelukysymyksissä.

Rakensimme sivustolle helpon ja monipuolisen jätehaun työkalun, joka kertoo kirjoittamasi jätteen perusteella, mihin voit sen lajitella ja minne voit sen toimittaa. Jätehaku tarjoaa myös jätteiden vastaanottopisteiden yhteystiedot ja aukioloajat haluamaltasi paikkakunnalta.

Animaatiot ja kuvitukset elävöittävät ulkoasua

Morgan suunnitteli pääsivuston virkistämiseksi useita kuvituksia ja animaatioita. Hauskat Etapin graafisen ilmeen mukaiset kuvat ja ikonit helpottavat myös navigointia laajalla sivustolla ja keventävät sopivasti raskasta tietomassaa. Kohderyhmittäin tehtyyn palvelujakoon suunniteltiin myös mikroanimaatiot, jotka näkyvät ilahduttavana yksityiskohtana jokaisella alasivulla.

Valitsimme Morgan Digitalin uusien nettisivujemme tekijäksi, koska heillä oli vakuuttavaa osaamista saavutettavuusasioista, hyvät näytöt ja vilpitön asenne yhteistyöhön. Myös digilehden ja vuosikertomuksen uudistamiseen Morganilla oli näkemystä, minkä laskimme eduksi. Sivustosta tuli näyttävä, tyylikäs ja toimiva kokonaisuus. Etapissa ollaan tyytyväisiä myös yhteistyössä toteutettuihin julkaisuihin, Etappi-aviisiin ja digitaaliseen vuosikertomukseen. Uudella tyylillä julkaisut tuotiin nykypäivään.

Hannele Lyytikäinen-Käppi
Lakeuden Etapin viestintäpäällikkö

Morganin rooli

  • Konseptointi
  • Verkkosivut
  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Graafinen suunnittelu
  • Verkkomedia
  • Vuosikertomus
  • Sisällöt