Umeå Biotech Incubator on yksi harvoista Ruotsin hautomoista, joka tarjoaa laboratoriotiloja, rahoitusta ja asiantuntija-apua saman katon alla.

Verkkopalvelu-uudistus ja uusi yritysilme kansainväliselle startup-hautomolle

Umeå Biotech Incubatorin tavoitteena on olla Euroopan biotieteen ajatushautomoiden kirkkainta kärkikastia. Uudistimme hautomon verkkopalvelut ja ilmeen tavoitteita vastaavaksi.

Kun tähtäimenä on alan kärkipaikka, on toiminnan näytettävä myös ulospäin ammattimaiselta. Ruotsalainen bioteknologiahautomo Umeå Biotech Incubator toivoi verkkosivuillensa raikkaampaa ulkoasua sekä paremmin hautomon toimintaa tukevia ratkaisuja. Lääketieteen innovaatioita edistävän hautomon uusien sivuston tavoitteena oli ennen kaikkea kertoa käynnissä olevista projekteista sijoittajille ja sidosryhmille, houkutella edistyksellisiä tutkijoita ideoilla sekä tukea alalla toimivia yhteistyökumppaneita ja kollegoita.

UBI:n PR- ja viestintäpäällikkö Carolina Hawranek on tyytyväinen siihen, miten projekti lähti liikkeelle:

Morgan ymmärsi tavoitteemme heti ja kehitti juuri meidän toimintaamme sopivat digitaaliset ratkaisut, jotka tekevät toiminnastamme ammattimaisempaa ja tehokkaampaa.

Käyttöliittymäsuunnittelu kunniaan

Verkkopalvelu-uudistuksessa keskityttiin erityisesti käyttöliittymäsuunnitteluun. Koska valmiiden verkkosivuliitännäisten ominaisuudet eivät kaikilta osin vastanneet UBI:n yksilöllisiä tarpeita, ohjelmoitiin sivuille muun muassa räätälöity ilmoittautumisjärjestelmä sekä erityiset sivutyypit, jota on myös mahdollista jatkokehittää tulevaisuuden tarpeiden mukaan.

 

Rajat ylittävää yhteistyötä

UBI:n verkkosivusto toteutettiin maiden välisenä yhteistyöprojektina ruotsalaisen viestintätoimisto Punkt PR:n kanssa, joka johti projektia ja siirsi sivustolle sisällöt. Maiden ja kaupunkien rajat ylittävä yhteistyö vaatii ennen kaikkea sujuvaa viestintää, joka hoidettiin ruotsin ja englannin kielillä, mihin Hawranek on varsin tyytyväinen.

Asiakaslähtöisyys on yksi Morganin ehdottomista vahvuuksista ja heihin on helppo olla yhteydessä. Aloituspalaverin jälkeen keskustelut hoidettiin projektille perustetussa Slack-ryhmässä, Skypellä ja sähköposteilla. Tämä toimi paremmin kuin luulimme ja mahdollisti myös lisätoimeksiannot kesken projektin.

Verkkosivu-uudistuksen ohessa myös hautomon visuaaliseen ilmeeseen toivottiin virkistystä. Morgan sai tehtäväkseen luoda uuden logon ja modernisoida graafisen profiilin, niin että se palvelee paremmin UBI:n tavoitteita ja pyrkimyksiä. Uusi verkkosivusto freesatun yritysilmeen kanssa antavat kansainvälisessä startup-maailmassa toimivalle hautomolle uutta virtaa ja kasvuyrityksille ominaista raikkautta.

Umeå Biotech Incubator
Umeå Biotech Incubator (UBI) on ruotsalainen bioteknologiahautomo, joka tarjoaa lääketieteellisille startupeille palveluja, osaamista ja rahoitusta. Uumajan yliopiston innovaatiotukijärjestelmään kuuluva UBI on olennainen osa akateemista tukijärjestelmää, jonka tavoitteena on yhdistää ja kehittää tutkimusta, teollisuutta sekä terveydenhuoltoa.

Lue lisää: www.ubi.se

Kaiken kaikkiaan olemme erittäin tyytyväisiä. Kaikki on sujunut suunnitelmien mukaan ja sekä aikataulu että budjetti ovat pitäneet. Teemme jatkossakin mielellämme yhteistyötä Morgan Digitalin kanssa.

Carolina Hawranek
UBI PR & Communications Manager

Morganin rooli

  • Verkkopalvelu-uudistus
  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Graafinen suunnittelu