Bloggar för Telias innehållsmarknadsföring

Telia och dotterbolaget Data-Info har som mål att inte bara vara ett känt varumärke, utan också ett älskat varumärke. Med det målet som ledstjärna planerade och förverkligade vi innehållet till företagets nya webbsajt Personal Work.

Telia som erbjuder nätförbindelser och telecomtjänster hade redan en färdig Tone of Voice för hur deras kommunikation ska låta. Det viktigaste är ett äkta och människonära tonfall som dessutom ska vara roligt, avslappnat och lätt att förstå. Samma Tone of Voice gäller också för Data-Infos nya sajt Personal Work, som skapades för att föra fram vikten av ICT-välbefinnande. Sajten innehåller bland annat bloggar om aktuella ämnen.

Morgans innehållsproducenter tog emot uppdraget med stor entusiasm, och tillsammans med Data-Info började man planera innehållet till sajten. Data-Infos experter är föregångare på olika ICT-lösningar och därför ville man lyfta fram deras kunnande på ett lättfattligt sätt så att kunderna känner igen sig. Trots att sajten riktar sig till företag var det viktigt att texterna inte innehöll svåra termer och teknisk jargong. Personal Work-sajtens bloggar, produktbeskrivningar och referenser är nu skrivna på ett sådant sätt att det är ett rent nöje att läsa dem

Eftersom mängden innehåll på sidan är stort var det från början klart att Data-Info behövde utomstående hjälp med både innehållsproduktion och projektledning.

– Också om våra försäljare har klart för sig vad de vill ha sagt så är det inte alltid så lätt att skriva ner det. För oss är Morgan en pålitlig och kreativ partner, som har underlättat innehållsproduktionen enormt mycket. Bloggarna och referenserna på vår nya webbsajt håller hög kvalitet och följer det rika och personliga språk som vårt varumärke står för, säger Data-Infos marknadsföringschef Suvi Pihkanen.

 

Telia data-Info

Telia Data-Info är ett dotterbolag till Telia, som erbjuder IT-tjänster åt företag. På Data-Info är man övertygad om att företag blir framgångsrika när de anställda trivs på jobbet. Det i sin tur kräver att personalen kan påverka hurdana verktyg de jobbar med. Därför erbjuder Data-Info allt mer personlig utrustning, som flexibelt anpassar sig efter behoven också när man jobbar utanför kontoret.

”För oss är Morgan en pålitlig och kreativ partner, som har underlättat innehållsproduktionen enormt mycket. Bloggarna och referenserna på vår nya webbsajt håller hög kvalitet och följer det rika och personliga språk som vårt varumärke står för.”

Suvi Pihkanen
Marknadsföringschef, Data-Info

Morgan's role

  • Innehållsmarknadsföring
  • Innehållsproduktion
  • Projektledning

Contact person