EPV Energi fick 10 sajter som är lätta att upprätthålla

Hur uppdaterar man många sajter med så lite besvär som möjligt när resurserna för kommunikation är begränsade? Det här funderade EPV Energi på, eftersom koncernen omfattar ett tiotal olika dotterbolag och samföretag. EPV ville ha nya webbsidor åt alla sina företag, som skulle vara möjligast enkla att upprätthålla.

Morgan producerade nya sajter åt alla 10 koncernbolag inom EPV. Sajterna drar nytta av ett så kallat multisite-nätverk, vilket innebär att de uppdateras från samma plats. Om samma innehåll ska publiceras på flera sajter behöver det bara matas in i systemet en enda gång. Efter det räcker det med ett kryss i rutan för att bestämma på vilka sajter till exempel pressmeddelanden ska synas.

Digitala grafer ritas automatiskt

På EPV var man trött på att beställa nya grafer varje gång koncernens nyckeltal uppdaterades, eftersom processen var rätt långsam. Därför önskade man få nyckeltalen och graferna i digital form, så att de skulle kunna uppdateras med ett klick.

Förutom tio sajter producerade vi också digitala grafer för EPV, för att synliggöra koncernens stora satsningar på utsläppsfri och förnyelsebar energi. Nyckeltalen för de olika produktionsformerna ändras titt som tätt, och därför är graferna lätta att uppdatera. De nya siffrorna matas in i publiceringsverktyget, varpå graferna automatiskt ritas i uppdaterad form.

I samband med förnyelsen av webbsajterna gick vi också igenom det gamla innehållet på de tidigare sajterna. Vid behov editerade vi texterna så att de passade in på de nya sajterna.

EPV Energi

EPV Energi är ett finländskt energibolag, som upphandlar och producerar cirka fem procent av alla el som används i Finland. Bolaget är också en föregångare på utsläppsfri och förnyelsebar energi, och en av pionjärerna på vindkraft i Finland.

 

Morgan's role

  • 10 webbsajter
  • Innehållsproduktion
  • Digitala grafer
  • Användargränssnitt