Referens
10 sajter, digitala grafer, innehåll

Hur uppdaterar man många sajter med så lite besvär som möjligt?

Utmaning

EPV Energi producerar och anskaffar 5 procent av all el i Finland. Koncernen ville ha nya webbsidor åt sina tio dotterbolag och samföretag, men eftersom resurserna inom kommunikation är begränsade var det viktigt att sajterna var möjligast enkla att upprätthålla.

Dessutom var EPV trött på att beställa nya grafer varje gång koncernens nyckeltal uppdaterades, eftersom processen var rätt långsam. Därför önskade man få nyckeltalen och graferna i digital form, så att de skulle kunna uppdateras med ett klick.

Lösning

Morgan producerade nya sajter åt alla 10 koncernbolag. Sajterna drar nytta av ett så kallat multisite-nätverk, vilket innebär att de uppdateras från samma plats. Om samma innehåll ska publiceras på flera sajter behöver det bara matas in i systemet en enda gång. Efter det räcker det med ett kryss i rutan för att bestämma på vilka sajter till exempel pressmeddelanden ska synas.

Förutom tio sajter producerade vi också digitala grafer för EPV, för att synliggöra koncernens stora satsningar på utsläppsfri och förnyelsebar energi. Nyckeltalen för de olika produktionsformerna ändras titt som tätt, och därför är graferna lätta att uppdatera. De nya siffrorna matas in i publiceringsverktyget, varpå graferna automatiskt ritas i uppdaterad form.

I samband med förnyelsen av webbsajterna gick vi också igenom det gamla innehållet på de tidigare sajterna. Vid behov editerade vi texterna så att de passade in på de nya sajterna.

 

 

[fb_button]
Publicerat 29.06.2017.