Referens
Utveckling och hosting  

 Outsourcad drift och utveckling av webbsajt

Utan tidningen Rakennuslehtis läsare skulle professionellt byggande inte vara möjligt i Finland. Byggbranschens yrkestidning läses av de flesta branschproffsen, och tidningen är överlägsen som rekryterings- och annonsmedium för bolagen i branschen. Den tryckta Rakennuslehti utkommer på fredagar med veckans viktigaste händelser. I temabilagorna fördjupas bevakningen av aktuella fenomen och trender.

Rakennuslehtis webbtjänst har 30 000 besökare i veckan, och 20 000 branschproffs beställer tidningens nyhetsbrev som distribueras tre gånger i veckan. Den tryckta tidningen ges också ut i e-tidningsformat.

Rakennuslehti ges ut av Sanoma Tekniikkajulkaisut. Förutom Sanoma-koncernen hör organisationerna för högutbildade branschproffs RIA, RIL och RKL samt Byggnadsindustrin RT till bakgrundskrafterna.

Utmaning

Rakennuslehti sökte en samarbetspartner som mångsidigt kunde hjälpa till att vidareutveckla webbtidningen tekniskt och funktionellt. Rakennuslehti hade redan tidigare outsourcat driften och utvecklingen och valt WordPress till innehållshanteringssystem (CMS). Den nya samarbetspartnern skulle vara en WordPress-byrå och en expert på hosting som förstår kraven hos ett mediebolag. Andra krav på den nya leverantören var förmåga att förädla layouten och användargränssnittet (UI) och utveckla nya tekniska funktioner.

Lösning

Rakennuslehti valde sommaren 2016 Morgan till samarbetspartner och därmed tog Morgan över hostingen och utvecklingen av webbtidningen. Rakennuslehtis behov av utveckling är fortlöpande och väldigt omfattande och förutom grafisk design och programmering ingår konsulting i uppdraget. Morgans programmerare jobbar vid behov på plats på Rakennuslehtis redaktion.

Utöver de löpande jobben har vi gjort en mera omfattande redesign av rakennuslehti.fi som blev klar våren 2017.

Rakennuslehti.fi publiceras på WordPress som de senaste åren har vuxit till ett av mediebranschens mest populära innehållshanteringssystem. Allt större dagstidningar och tidskrifter flyttar sin webbtidning till WordPress.

Morgans medarbetare har över tio års erfarenhet av att utveckla kärnan i WordPress, vilket gör att vi kan skapa nya skräddarsydda lösningar och utveckla mångsidiga plugins för våra kunders behov. Morgan är en byrå med stark mediebakgrund och vår personal har varit med i medieprojekt på webben sedan de första webbtidningarna lanserades i Finland på 1990-talet. 

 

[fb_button]
Publicerat 29.08.2017.