Referens

Vi planerade en ny webbsida åt Wasa Teater, som tas i bruk nu när spelåret 2016-2017 inleds. Den kommersiella idén med förnyelsen var att sätta fart på biljettförsäljningen via nätet och öka efterfrågan på olika kringevenemang. Säsongens program och föreställningskalendern finns nu till påseende genast på första sidan, för att göra vägen till webbutiken så kort som möjligt. Föreställningarnas tidpunkter och biljettförsäljningsläget hämtas automatiskt från webbutikens bakgrundssystem.

För att förbättra användarupplevelsen lät vi de kvalitativa bilder och videor som teatern producerar få den plats de förtjänar. Dessutom bröt vi upp långa textsjok i mindre bitar och livade upp typografin. Sidorna där olika pjäser presenteras planerades så att de är visuellt tilltalande och rika på innehåll. Det betyder att teatern i sin marknadsföring kan länka direkt till dem istället för första sidan. Och självfallet är sidan responsiv.

Sidorna uppdateras dagligen genom att de automatiskt samlar in material från olika sociala medier. Dessutom producerar teatern nyheter och bloggar i en tacknämlig takt.

[fb_button]
Publicerat 29.08.2016.