Kommunikation

Snabb, ärlig och effektiv kommunikation är en av hörnstenarna i modernt affärsliv. I takt med att de traditionella medierna får allt sämre resurser, blir företagens egen kommunikation allt viktigare.

Vi hjälper våra kunder att kommunicera både skriftligt och visuellt, och beaktar samtidigt alla relevanta målgrupper. När den interna och externa kommunikationen är välplanerad, och också planen för kriskommunikation är i skick, så klarar ett företaget av också hårdare törnar utan att ryktet lider.

Tjänster

  • Ryktesbyggande
  • Kommunikationsstrategier och -planer
  • Intern kommunikation
  • Kommunikationsprocesser
  • Medierelationer och PR
  • Medieträning
  • Kärnbudskap och försäljningsbudskap
  • Kund- och målgruppsanalys
  • Innehållsmarknadsföring

Intresserad? Kontakta Lars Rosenblad, 050 5478940.

Så här bygger man en brand

Vi har den nyaste kunskapen om digitala kanaler, digitala processer och hur man gör affärer och bygger varumärke på nätet. Kommunikationsstrategier och -planer, intern kommunikation, medierelationer och PR, kriskommunikation och annan klassisk kommunikationsbyråverksamhet.