Webb- och medielösningar

Morgan erbjuder en unik kombination av djupt webbkunnande kombinerat med gedigen medieerfarenhet.

Vi skapar webbmedier för många olika behov, men gemensamt för dem är att de fungerar felfritt, både ur teknisk och innehållsmässig synvinkel. En smart digital plattform och ett användarvänligt innehåll skapar tillsammans ett medium som ger både synlighet och effekt.

Vi är också specialiserade på att digitalisera tryckta medier, och vår mission är att få tryckta medier att fungera på ett vettigt sätt på nätet. Pdf:ar och Issuu-versioner är reliker från printvärlden och de finns kvar under en övergångstid, men på nätet behöver innehållet presenteras på ett helt annat sätt. Flyttar man på ett smart sätt tryckta kundtidningar, årsberättelser och broschyrer till nätet mångdubblar man samtidigt deras effekt.

Tjänster

  • Webbsidor
  • Digitala medier
  • Digitala kundtidningar
  • Digitala organisationstidningar
  • Digitala årsberättelser
  • Digitala broschyrer
  • Kampanjsidor
  • Intra- och extranät
  • Samproduktion av tryckta och digitala produkter
  • Omändring av tryckta publikationer till digitala

Intresserad? Kontakta Anna Jeanne Söderlund, 050 4909402.