Tietosuojaseloste

Morgan Digital Oy Ab:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Morgan Digital Oy Ab (2733573-2).

Rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii:
Pirkka Suksi
Morgan Digital Oy Ab
Vaasanpuistikko 14 D, 65100 Vaasa
044 3200 374
pirkka.suksi@morgan.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteeseen liittyvien asioiden hoitamiseen ja hallinnointiin (tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, myynti, toimittaminen ja laskuttaminen, sekä mahdollisten tukipyyntöjen ja reklamaatioiden käsittelyyn).

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

  • Henkilön perustiedot ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja ja työtehtävä)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa tarkoitukseen johon henkilötiedot on kerätty (esim. asiakassuhde, tarjotut ratkaisut / palvelut, uutiskirjeen tilaus).

Minimissään tietoja säilytetään lain määrittämän ajan.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisten lakisääteisten tietojen luovutuspyyntöjen mukaisestai.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiettyjen tuotteiden ja palveluiden toimittaminen edellyttää tietojen siirtämistä EU:n ulkopuolelle, näitä palveluita ovat:

  • Verkkosivuston analytiikka: Google Analytics ja Microsoft Clarity (Yhdysvallat)
  • Uutiskirje: Mailchimp (Yhdysvallat)

Siirtojen perusteena on Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet. Olemme arvioineet ettei tietojen siirto näiden em. palveluiden osalta vaaranna henkilötietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät tietokannat ovat palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat erillisellä sopimuksella sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

  • Tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä koskevat tiedot ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista ja täydentämistä.
  • Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai luvattomasti.
  • Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne eivät oli rekisterinpitäjän tehtävien kannalta tarpeellisia.
  • Siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat siirrettävät henkilötiedot koneellisesti siirrettävässä muodossa toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli kyseessä on tietosuojalainsäädännön perusteella siirrettävät tiedot.
  • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkoneen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.

Evästeet

Sivusto käyttää seuraavia evästeitä:

EvästeKuvaus/tarkoitusTTL
_fbpFacebook: käyttäjien yksilöinti ja seuranta.3 kuukautta
moove_gdpr_popupGDPR Cookie Compliance: käyttäjän evästeasetusten tallettaminen.Istunto
_gat_UA-72389934-1Google: Google Analyticsin asettaminen.1 minuutti
_gcl_auGoogle: käyttäjien seuranta.
_gaGoogle: käyttäjien yksilöinti.2 vuotta
_ga_BP271E9CB0Google: käyttäjien yksilöinti.2 vuotta
_gidGoogle: käyttäjien yksilöinti.24 tuntia
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjar: käyttäjien yksilöinti ja seuranta.Istunto
_hjIncludedInPageviewSampleHotjar: käyttäjien yksilöinti ja seuranta.30 minuuttia
_hjSession_1548351Hotjar: käyttäjien yksilöinti ja seuranta.30 minuuttia
_hjSessionUser_1548351Hotjar: käyttäjien yksilöinti ja seuranta.365 päivää
_hjFirstSeenHotjar: käyttäjien yksilöinti.istunto
_lfaLeadfeeder: käyttäjien yksilöinti ja seuranta.2 vuotta
_clckMicrosoft Clarity: käyttäjien yksilöinti.1 vuosi
_clskMicrosoft Clarity: käyttäjien yksilöinti.1 vuosi
ANONCHKMicrosoft Clarity: käyttäjien yksilöinti.
CLIDMicrosoft Clarity: käyttäjien yksilöinti.
MRMicrosoft Clarity: käyttäjien yksilöinti.
MUIDMicrosoft Clarity: käyttäjien yksilöinti.
SMMicrosoft Clarity: käyttäjien yksilöinti.
wordpress_test_cookieSivusto: evästeiden testaaminenIstunto
pll_languageSivusto: Käyttäjän kielivalinnan tallettaminen

Miten voimme olla avuksi?

Aloittamalla tarpeidenne kartoituksella selvitämme yhdessä miten voimme auttaa yritystänne saavuttamaan tavoitteenne ja määränpäänne.