Dataskydds­beskrivning

Dataskyddsbeskrivning för Morgan Digital Oy Ab

 

Registrets upprätthållare

Morgan Digital  (2733573-2)

Kontaktperson för registret:

Pirkka Suksi
Morgan Digital Oy Ab
Vasaesplanaden 14 D, 65100 Vasa
044 3200 374
pirkka.suksi@morgan.fi

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas för att sköta och administrera kundrelaterade ärenden (offerering, försäljning, leverans och fakturering av produkter och tjänster, samt eventuella förfrågningar om stöd och reklamation).

Uppgifterna överlåts inte åt utomstående.

Registrets datainnehåll

Personens basuppgifter och kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare och arbetsuppgift)

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna fås av de registrerade personerna.

Uppgifternas förvaringstid

Uppgifterna sparas så länge och i sådan utsträckning som är nödvändigt med tanke på ändamålet (t.ex. kundförhållande, de erbjudna lösningarna/tjänsterna, beställning av nyhetsbrev).

Minimitiden för förvaringen av uppgifterna är den tid som anges i lagen.

Uppgifterna överlåts inte åt utomstående. Ifall lagen så kräver kan uppgifterna ändå överlåtas åt myndigheterna.

Överlåtande av uppgifter utanför EU och ETA

Principen är att uppgifterna inte utlämnas till länder utanför EU och ETA. Leveransen av vissa varor och tjänster förutsätter ändå att uppgifterna utlämnas utanför EU. De här är:

  • Webbanalytik: Google Analytics och Microsoft Clarity (USA)
  • Nyhetsbrev: Mailchimp (USA)

Principer för skydd av registret

Personuppgifterna finns i databaser som uppbevaras på servrar i låsta rum. Endast vissa namngivna personer har tillgång till utrymmena. Servern är skyddad med lämplig brandmur och tekniskt skydd.

För tillgång till databaserna behövs för ändamålet särskilt beviljade inloggningsuppgifter och lösenord. Registerupprätthållaren har begränsat tillgången till datasystemen och andra plattformar så att endast de personer som lagenligt ska kunna behandla uppgifterna har tillgång till dem.

Registerupprätthållarens personal och andra personer har förbundit sig till tystnadsplikt. Med andra ord har de förbundit sig att hemlighålla de uppgifter de får tillgång till då de behandlar personuppgifterna.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning:

  • Kontroll: Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som gäller hen, samt också rätt att kräva att felaktiga uppgifter rättas till och bristfälliga uppgifter kompletteras.
  • Återkallning: Den registrerade har rätt att motsätta sig att hens uppgifter behandlas, ifall uppgifterna är insamlade utan lov eller i strid med lagen.
  • Radering: Den registrerade har rätt att be att hens personuppgifter raderas, i den mån de inte är nödvändiga för regsiterupprätthållarens uppdrag.´
  • Förflyttning: Den registrerade har rätt att kräva att hens egna uppgifter förflyttas maskinellt till en annan registerupprätthållare.´
  • Överklagande: Den registrerade har rätt att klaga hos dataombudsmannen, ifall hen anser att registerupprätthållaren har brutit mot gällande dataskyddslagstiftning.

Kakor (cookies)

Sajten använder följande kakor:

KakorBeskrivning/syfteTTL
_fbpFacebook: personifiering och monitorering av användarna.3 månader
moove_gdpr_popupGDPR Cookie Compliance: sparande av användarnas cookie-inställningar.Session
_gat_UA-72389934-1Google: installation av Google Analytics.1 minut
_gcl_auGoogle: monitorering av användarna.
_gaGoogle: personifiering av användarna.2 år
_ga_BP271E9CB0Google: personifiering av användarna.2 år
_gidGoogle: personifiering av användarna.24 timmar
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjar: personifiering och monitorering av användarna.Session
_hjIncludedInPageviewSampleHotjar: personifiering och monitorering av användarna.30 minuter
_hjSession_1548351Hotjar: personifiering och monitorering av användarna.30 minuter
_hjSessionUser_1548351Hotjar: personifiering och monitorering av användarna.365 dagar
_hjFirstSeenHotjar: personifiering av användarna.Session
_lfaLeadfeeder: personifiering och monitorering av användarna.2 år
_clckMicrosoft Clarity: personifiering av användarna.1 år
_clskMicrosoft Clarity: personifiering av användarna.1 år
ANONCHKMicrosoft Clarity: personifiering av användarna.
CLIDMicrosoft Clarity: personifiering av användarna.
MRMicrosoft Clarity: personifiering av användarna.
MUIDMicrosoft Clarity: personifiering av användarna.
SMMicrosoft Clarity: personifiering av användarna.
wordpress_test_cookieWebbsajt: testning av cookies.Session
pll_languageWebbsajt: sparande av användarnas språkval
.

Hur kan vi vara till hjälp?

Genom att börja med en kartläggning av era behov tar vi tillsammans reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att nå era mål.