Animation och förklaringsvideo

Video är oslagbart verktyg för att presentera fakta och förmedla känslor. Därför blir filmade och animerade videor en allt viktigare del av företagskommunikationen.

En rörlig bild fångar blicken

Hur kan man förklara ett tekniskt komplext ämne på en minut? Hur får man synlighet i ett ändlöst informationsflöde? Genom att använda sig av video – animationsvideo, förklaringsvideo eller företagsvideo. Rörliga bilder med slagkraftiga texter är ett oslagbart verktyg för väcka folks intresse.

Ibland räcker det inte med bara bild och text. Ibland måste bilden och texterna röra sig för att publiken ska beröras.

När lönar det sig göra en förklaringsvideo?

  • När du vill beskriva ett svårt ämne på ett lättfattligt och intressant sätt.
  • När du ska förankra en viktigt nyhet hos personalen, t.ex. en strategi eller organisationsförnyelse.
  • När du säljer en ny tjänst eller produkt åt potentiella kunder.
  • När du vill väcka uppmärksamhet på sociala medier eller lyfta fram något på din webbsajt.

Väck uppmärksamhet med animationer

Rörliga bilder berättar på ett lättbegripligt sätt om svåra ämnen.

Tekniskt ämne – häftig video

Morgans specialitet är att förklara komplicerade saker enkelt och elegant. Vi har gjort visuellt tilltalande videor för en lång rad industriella B2B-företag. Ämnena kan vara allt mellan himmel och jord – en enskild tjänst eller produkt, en HR-nyhet, ett stort projekt, principerna för ett certifikat mm.

Varför beställa animation av Morgan?

  • Vi kan göra mycket krävande företagsanimationer för både extern och intern kommunikation.
  • Vi gör snygga illustrationer som lyfter fram varumärket
  • Vi kan både business och teknologi vilket gör att vi kan förklara er verksamhet.
Beställ


Exempel på animationer och videor som Morgan gjort

Wärtsilä – Smart Technology Hub presentation
KWH Logistics företagsvideo
Citec – presentation av tjänsten Technical Documentation

Marknadsföring med alla kryddor, varsågod!

Morgan är den bredaste möjliga samarbetspartnern, med alla lösningar du behöver för kommunikation, marknadsföring och webb. Bekanta dig med oss och våra tjänster, vi kan lova att samarbetet blir både roligt och resultatrikt.

Hur kan vi vara till hjälp?

Genom att börja med en kartläggning av era behov tar vi tillsammans reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att nå era mål.