En flerspråkig kommunikations­byrå

Kommunikation är ett livsvillkor för alla framgångsrika företag. Antalet kanaler har ökat explosionsartat vilket ställer allt högre krav på kommunikationen. När du för ut rätt budskap i rätt tid tar kontroll över den offentliga bilden av ditt företag.

Rikta ditt budskap rätt

Hemligheten bakom framgångsrik kommunikation är att förstå målgrupperna och anpassa sina budskap så att de går hem hos dem, oberoende om det gäller en nyhet, en hel årsberättelse eller en uppdatering i sociala medier. Eftersom målet med kommunikation i regel är att påverka åsikter och beteende, så behövs det en aktiv dialog med målgrupperna.

Kommunikations­tjänster

  • Kommunikationsstrategier
  • Innehållsproduktion
  • Kundtidningar
  • Innehållsmarknadsföring
  • PR och medierelationer
  • Företagsbloggar
  • Alla tjänster på svenska, finska och engelska
Vill du veta mer?

Behöver du bra innehåll?

Berätta aktivt om dig själv, så är du inte beroende av vad andra säger om dig.

Kommunikations­byrå som partner

Morgan hjälper sina kunder med kommunikation i alla faser, från att göra kommunikationsstrategin till att producera innehåll och publicera det i rätt kanaler. Flera kunder har utlokaliserat sin marknadsföring och kommunikation till Morgan, vilket gör att de kan frigöra resurser för sin kärnverksamhet. Ju djupare vi kommer in i kundens verksamhet och bransch, desto effektivare kan vi jobba.

Expert på krävande B2B-kommunikation

Verkar du i en bransch som är teknisk, komplicerad eller på annat sätt svårkommunicerad? Ingen panik, Morgan har lång erfarenhet av att producera innehåll för krävande, tekniska B2B-branscher. Vi intervjuar experterna i ditt företag och översätter deras språk till ett språk som går hem hos målgrupperna.

Svenska + finska + engelska

Morgan är en tvåspråkig kommunikationsbyrå som obehindrat gör innehåll på bägge inhemska språken. Eller egentligen är vi en trespråkig byrå, eftersom en stor del av våra texter skrivs direkt på engelska. Vi översätter smidigt inhouse så att alla språkversioner låter naturliga och inte översatta, och när våra egna kunskaper inte räcker till har vi tillgång till ett stort nätverk av översättare.

Behöver du också grafisk design eller webb?

Förutom kommunikationstjänster erbjuder Morgan snygg grafisk design för alla kanaler. Bekanta dig med våra tjänster:

Hur kan vi vara till hjälp?

Genom att börja med en kartläggning av era behov tar vi tillsammans reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att nå era mål.