Besöksadress: Vasaesplanaden 14 D, 2.vån, 65100 Vasa (ingång från Wasaborgsgränden)
Kontakta oss: +358 50 5478940info@morgan.fi
Kontaktpersoner: Aki Karlsson (webbprojekt), Anna Jeanne Söderlund (publikationer), Lars Rosenblad (försäljning, administration)

Faktureringsadresser

E-fakturor
E-faktureringsadress
003727335732
Operator: Maventa

Pappersfakturor
Morgan Digital
27335732
PB 100
80020 Kollektor Scan