Digital årsberättelse

En digital årsberättelse har många fördelar jämfört med en tryckt. Förverkliga din webbårsberättelse med Morgan!

Effektiv kanal för branding och kommunikation

För många företag och organisationer är årsberättelsen den viktigaste tryckta publikationen. Men har du tänkt på att innehållet i årsberättelsen kan utnyttjas också digitalt? Eller hör du till dem som har undvikit att publicera en årsberättelse på grund av allt jobb med att finjustera siffror?

Webben gör det möjligt att publicera en årsberättelse med mindre arbetsmängd. En digital årsberättelse kan antingen komplettera den tryckta årsberättelsen eller helt ersätta den.

Intresserad?

Vi hjälper dig att hitta de bästa verktygen för just ditt företag.

Fördelar med en digital årsberättelse

  • Visualisera nyckeltalen med interaktiv grafik eller animation
  • Hittas av sökmotorer
  • Större publik och nya målgrupper
  • Innehållet stöder marknadsföring och rekrytering vid sidan av ägarkommunikationen
  • Innehållets livscykel förlängs
  • Webbnavigering gör det möjligt att snabbt hitta rätt i en stor innehållsmassa
  • Enkel och förmånlig att uppdatera 
  • Lätt att korrigera felinmatningar bland siffrorna
  • Sparar kostnader för ombrytning och tryck

Den tryckta årsberättelsen – utveckla den eller slopa den

När årsberättelsen har digitaliserats är det inte längre nödvändigt att publicera en tryckt årsberättelse. Då blir inbesparingarna i tryck och distribution stora och koldioxidavtrycket minskar.  Den digitala årsberättelsen medför en investering år ett, men de följande åren är produktionskostnaderna små eftersom den gamla årsberättelsens struktur går att kopiera.

Det andra alternativet är att behålla och utveckla den tryckta årsberättelsen. De flesta företag behöver en exklusiv tryckt publikation som kommunicerar kvalitet och bidrar till varumärkesbygget, och för det här syftet är en årsberättelse ett perfekt verktyg. Låt berättelserna om vad ni åstadkommit vara i huvudrollen och satsa på elegant design och högklassiga bilder.

Morgans erbjudande för digitala årsberättelser

 

Får det vara också kommunikation och marknadsföring?

Förutom att vi kodar jobbar vi också med design och innehåll. Om du behöver sökmotoroptimerade texter eller grafisk design för olika kanaler kan vi hjälpa dig. Vi kan också skaffa besökare till din webbsida med effektiv digital marknadsföring. Bekanta dig med våra tjänster:

Hur kan vi vara till hjälp?

Genom att börja med en kartläggning av era behov tar vi tillsammans reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att nå era mål.