Varumärkes­strategi

Branding eller varumärkesbyggande är ett maratonlopp som består av mycket mer än logotyp och visuell identitet. I varumärkesstrategin definierar vi bland annat vad varumärket lovar och hur det låter.

Ett starkt brand väcker känslor

Brandingens syfte är att skilja sig från konkurrenterna, genom att väcka de känslor och associationer man vill väcka. Ibland dras det likhetstecken mellan varumärket och den visuella identiteten med logotyp, men verkligheten är mera mångfacetterad. I praktiken är företagets hela verksamhet en del av varumärket.

Så gör vi varumärkes­strategier

Vi börjar med en gemensam workshop där vi tillsammans med kunden funderar vad brandet ska lova och kommunicera, och hur det ska låta. Ofta analyserar vi företagets konkurrenter och ibland intervjuar vi dessutom kunderna för att få tag på varumärkets kärna.

Varför satsa på branding?

  • Kundförståelsen växer
  • Du skiljer dig från konkurrenterna
  • Marknadsföringen blir effektivare
  • Du kan ta mer betalt
Beställ ett lyft för ditt brand

Intresserad?

Vi hjälper dig att vässa ditt varumärke.

Brandets byggklossar

Vad ska ingå i en varumärkesstrategi? Åtminstone följande byggklossar är bra att ha på plats.

Värderingar

Varumärkesstrategin bygger alltid på att brandet konsekvent och trovärdigt stöder företagets värderingar.

Varumärkeslöfte

Varför finns företaget till? Hur gör just det här brandet världen bättre? Varumärkeslöftet hittas ofta i företagets mission.

Tone of voice

Hur ska brandet låta? Hur sakliga, avslappnade, humoristiska eller tekniska ska texterna vara? De här frågorna besvaras genom att definiera företagets tonalitet eller tone of voice.

Logotyp

Logotypen,”loggan” eller “logon” sammanfattar brandets visuella del. I en allt mera visuell värld är det allt viktigare med en bra logotyp.

Bildstil

Fastän logotypen är viktig, syns den på ett begränsat område jämfört med bilder och fotografier. Därför är bildplanen viktigt – där definieras bland annat motiv, bildvinklar, stämning och färgvärld.

Grafiska element

Grafiska element kan användas för bildsättning i olika sammanhang. Tillsammans med logotypen  bildar de en konsekvent visuell helhet.

Grafiska tillämpningar

När den visuella identiteten är klar designar man praktiska tillämpningar av brandet, allt från ikoner för sociala medier till PowerPoint-presentationer och trycksaker.

Marknadsföring med alla kryddor, varsågod!

Morgan är den bredaste möjliga samarbetspartnern, med alla lösningar du behöver för kommunikation, marknadsföring och webb. Bekanta dig med oss och våra tjänster, vi kan lova att samarbetet blir både roligt och resultatrikt.

Hur kan vi vara till hjälp?

Genom att börja med en kartläggning av era behov tar vi tillsammans reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att nå era mål.