Saavutettava verkkosivusto ei käännytä asiakkaita ovelta

Vaikka laki ei vielä vaadi yritysten verkkosivuilta saavutettavuutta, harvalla on varaa olla ilmankaan: huono saavutettavuus syrjii osaa asiakkaista ja johtaa jopa menetettyihin kauppoihin. Saavutettavuus on tasa-arvoa, hyvää asiakaspalvelua ja parempaa liiketoimintaa. Lisäksi se tuo vanavedessään muita korvaamattomia etuja.

Anni Kiviniemi

Sisällöntuottaja, Projektipäällikkö, Osakas

Saavutettava verkkosivusto on kuin esteetön kauppakeskus. Kynnykset ovat matalat ja käytävät leveät, jotta myös pyörätuolilla kulkevat asiakkaat pääsevät kahville ja ostoksille. Saavutettavalla sivustolla pystyy siis navigoimaan ja asioimaan mallikkaasti, vaikka kävijällä olisi esimerkiksi heikko värinäkö, lukihäiriö tai autistismin piirteitä. 

Jos saavutettavuuden tarve tuntuu kaukaiselta itselle tai omalle asiakaskunnalle, kannattaa asiaa sittenkin miettiä tarkemmin. Käyttäjien kirjo on aina monimuotoinen: me kaikki ikäännymme ja kenen tahansa näkö voi huonontua ja tarkkuus vaihdella. Jokainen joutuu myös joskus käyttämään sivustoja häiritsevissä tilanteissa kuten meluisassa bussissa, huonossa valaistuksessa tai käsi paketissa. Saavutettava sivusto on silloin mitä lämpimintä asiakaspalvelua. 

Ennustamme, että saavutettavuudesta tulee lopulta kaikkien verkkopalveluiden normi.

Esteettömyysdirektiivin mukaan saavutettavuusvaatimukset tulevat laajenemaan viimeistään vuonna 2025. Silloin esimerkiksi tiettyjä palveluja tarjoavilta yrityksiltä sekä verkkokaupoilta aletaan edellyttää saavutettavuutta. Ennustammekin, että saavutettavuudesta tulee lopulta kaikkien verkkopalveluiden normi. Siirtymäaika on alkanut, joten saavutettavuus kannattaa ottaa suunnittelun lähtökohdaksi jo nyt.

Tässä blogitekstissä esittelemme, mitä hyötyjä saavutettavuudesta seuraa. Saavutettavuus parantaa sivustoa nimittäin hämmästyttävän monilla eri tavoilla – sen päätehtävän eli laajemman käyttäjäjoukon palvelemisen lisäksi.

Saavutettavuus

Tekstin lopuksi saat myös selvät askelmerkit, miten voit ryhtyä kehittämään nykyisen sivustosi saavutettavuutta.

Saavutettavuus parantaa verkkosivustoa kauttaaltaan, kaikille käyttäjille

Saavutettavan verkkosivuston rakennusosat ovat koodi, käyttöliittymä ja sisällöt, jotka toteutetaan WCAG-kriteerien mukaan. 

Saavutettavuuden osat koodi käyttöliittymä ja sisällöt.
Verkkosivuston saavutettavuuden rakennusosat ovat koodi, sisällöt ja käyttöliittymä.

Onnenpotku on, että investointi saavutettavuuteen alkaa tuottaa takaisin heti kun sivusto julkaistaan tai olemassa olevaa sivustoa parannetaan. Saavutettavuus on vastuullista asiakaspalvelua ja yrityksellesi mainio kilpailuetu. Lisäksi se tuo sivustolle useita lisähyötyjä. 

Toimintavarmuus taataan lujatekoisella koodilla

Saavutettavuus vaatii huolella tehtyä ja lujatekoista koodia, joka itsessään parantaa sivun toimivuutta. Jotta verkkosivu on saavutettava, sen HTML/XHTML-koodi ei saa sisältää merkittäviä virheitä. Semanttisesti oikeaoppisen lähdekoodin ansiosta sivustoa voi käyttää sujuvasti erilaisten apuohjelmien avulla ja myös ilman hiirtä. Myös erilaiset päätelaitteet ja selaimet esittävät ja jäsentävät sivuston tällöin varmasti oikein.

Käyttäjäystävällisyys syntyy selkeydestä ja yhdenmukaisuudesta 

Saavutettavan sivuston ulkoasussa ja käyttöliittymässä huomioidaan aina riittävät värikontrastit ja käytetään selkeitä elementtejä. Tämä auttaa erityisesti näköhäiriöisiä mutta myös hankalassa valaistuksessa surffailevaa.

Jokainen joutuu joskus käyttämään sivustoja häiritsevissä tilanteissa kuten meluisassa bussissa, huonossa valaistuksessa tai käsi paketissa. Saavutettava sivusto on silloin mitä lämpimintä asiakaspalvelua. 

Saavutettavien sivustojen käyttöliittymän suunnittelussa on välttämätöntä kiinnittää enemmän huomiota yhdenmukaiseen käyttökokemukseen. Painikkeet, linkit ja toiminnot näyttävät ja toimivat yhtenäisesti, mikä parantaa ennakoitavuutta ja vähentää sivustokävijän harha-askeleita. Tästä on takuulla etua aivan kaikille käyttäjille.

Entä rajoittaako saavutettavuus sivuston ulkoasun taiteellisia vapauksia? Brändikokemuksesta ei tarvitse luopua, sillä taitava käyttöliittymäsuunnittelija kyllä valjastaa saavutettavuuden säännökset tukemaan näyttävästi sivuston ulkoasua ja yrityksen visuaalista ilmettä. 

Saavutettava sisältö parantaa verkkosivun hakukonenäkyvyyttä

Saavutettavuus lisää sivuston näkyvyyttä, sillä saavutettavasti kirjoitettu verkkosivusisältö on automaattisesti myös pitkälle hakukoneoptimoitua. 

Nämä kaikki hakukoneoptimoidun sisällön kivijalat ovat karkkia sekä näkyvyydelle että saavutettavuudelle:

  • Selkeät otsikot ja otsikkohierarkiat
  • Täsmälliset sanavalinnat
  • Kuvien ALT-tekstit 
  • Informatiiviset ja helppolukuiset tekstit 

Helppolukuisuus tekee viestinnästä selkeämpää

Jargonit kannattaa viimeistään nyt heittää romukoppaan! Saavutettava teksti on selkeää ja ytimekästä yleiskieltä, joka pysyy asiassa eikä kiertele ja kaartele naapurikortteleissa. Saavutettavan tekstin jäsentelyssä huomioidaan helppo ruutuluettavuus ja hyvä silmäiltävyys. Tietoa palastellaan ja teksteissä käytetään listoja, väliotsikoita ja graafisia elementtejä. 

Helposti löydettävä ja ymmärrettävä tieto on uusi musta. Saavutettavan sivuston kävijäpolut ja ohjaukset suunnitellaan ja toteutetaan erityisellä huolellisuudella, jotta epämääräisyydelle tai tulkinnanvapaudelle ei jää sijaa.

Saavutettavuus tekee viestinnästä selkeämpää aivan kaikille.

Kuinka saavutettava sivustosi on nyt?

Sivustojen saavutettavuuden tavoitetasoja on kolme, alhaisesta kattavampaan: A, AA ja AAA. (Katso WCAG-kriteerit). Me Morganissa olemme jo pitkään ohjelmoineet kaikki uudet verkkosivut lähtökohtaisesti A-tason kriteerien mukaisesti. Lisäksi teemme jatkuvasti vaativampien saavutettavuustasojen sivustoja. Otamme sivustojen uudistusprojekteissa vastuun koko paketista – saavutettavan ulkoasun suunnittelusta ja sen ohjelmoinnista aina sisällöntuotantoon asti.

Ellei sivustouudistus ole teillä juuri nyt ajankohtaista mutta haluat kehittää nykyisen sivustosi saavutettavuutta, mistä työ kannattaa aloittaa?

1. Pyydä sivustostasi saavutettavuuden auditointi 

Kun sivuston saavutettavuutta arvioidaan, sen koodi, käyttöliittymä ja sisällöt tutkitaan huolellisesti – kuinka ne noudattavat saavutettavuuskriteereitä ja mitä puutteita niistä mahdollisesti löytyy. Havainnoista koostetaan tarkka raportti. 

2. Priorisoi korjattavat asiat

Listaamme halutessasi saavutettavuuden kannalta kriittisimmät korjaukset, jotka sivustolla tulee tehdä haluttua saavutettavuustasoa varten.

3. Lisää sivustollesi saavutettavuusseloste

Digipalvelulaki edellyttää lisäämään verkkosivuille EU:n mallin mukaisen saavutettavuusselosteen. Selosteessa kerrotaan sivuilla tehtävistä toimenpiteistä saavutettavuuden parantamiseksi. Selosteen laatimista varten tulee tuntea saavutettavuusvaatimukset ja miltä osin organisaation digipalvelut niitä vastaavat.

4. Korjaa havaitut puutteet 

Sivuston saavutettavuudessa havaitut puutteet kannattaa korjata pikaisesti. Korjauksia voidaan joutua tekemään niin koodiin, käyttöliittymään kuin sisältöihin. 

Pyydä Morganista tarjous sivustosi auditointiin tai keskustele kanssamme kokonaan uuden saavutettavan sivuston toteuttamisesta. Koko henkilöstömme on koulutettu saavutettavien verkkosivustojen toteuttamiseen.

Lähteet: 

Blogikirjoitusta varten on haastateltu myös Morganin saavutettavuusasiantuntijoita Henri Välisaarta, Kimmo Luomaa ja Pirkka Suksea