Sivustouudistus tulossa – mitä kaikkea tulisi huomioida?

Verkkosivujen uudistus on iso rutistus, jossa helposti saattaa mennä metsään. Tämän muistilistan avulla saat projektin onnistuneesti maaliin.

Anna Jeanne Söderlund

Sisältöjohtaja, Osakas

Valmistaudu sivustouudistukseen hyvin

Vaikka verkkosivusto olisi miten hyvin tehty tahansa, tulee se useimmiten tiensä päähän muutaman vuoden välein. Sivusto voi alkaa tuntua vanhentuneelta joko teknisesti, visuaalisesti tai sisällöllisesti – tai kaikkea yhtaikaa. 

Oli syy mikä tahansa, verkkosivuston uudistusprojekti seuraa pitkälti samoja lainalaisuuksia. Jos tietää, mitä kaikkea sivustouudistuksen yhteydessä tulisi ottaa huomioon, on helpompi pitää projekti kasassa. 

Lue siis tämä blogi, jos mietit sivustouudistusta! Lupaan, että sen jälkeen sinun on helpompi välttää sössityt aikataulut, karanneet kustannukset ja muut ikävät yllätykset.

Asiakaspolut – ketkä sivustolla vierailevat?

Ihan alkajaisiksi on hyvä pohtia, ketkä ovat sivuston tulevia kävijöitä. Monille yrityksille tämä saattaa tuntua turhalta harjoitukselta, jos asiakaskohderyhmät ovat jo kristallinkirkkaat. On kuitenkin hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, mitkä tärkeimmät asiakas- ja kävijäryhmät ovat ja ennen kaikkea – mitä heidän toivotaan tekevän sivustolla?

Asiakkaille on syytä suunnitella sivustolle polut, jotka johdattavat heitä ottamaan yhteyttä kehotusten, painikkeiden ja lomakkeiden avulla. Huomioi, että eri käyttäjäryhmien asiakaspolut saattavat näyttää hyvinkin erilaisilta.  

Sivukartta – helpottaa kaikkien elämää

Mitä isommasta sivustosta on kyse, sitä tärkeämpää on laatia sivukartta projektin alkuvaiheessa. Sivukartassa hahmotellaan sivuston navigaatiota ja sivurakennetta, mistä hyötyvät kaikki osapuolet:

  • Käyttöliittymäsuunnittelijan on helpompi tehdä sivuston luonnos
  • Asiakkaan on helpompi hahmottaa kokonaisuus jo varhaisessa vaiheessa
  • Sisällöntuottajan on helpompi suunnitella sisällöt ja niiden määrä

Ellei itse pysty tai halua tehdä sivukarttaa, voit pyytää verkkosivuston toimittajaa sen tekemään. Usein se kuuluukin projektin tarjoukseen.

Tekniset toiminteet – mitä sivustolle toivotaan?

Jotta uudesta verkkosivustosta voisi pyytää tarjouksia, on hyvä tehdä ainakin jonkinlainen listaus sen toivotuista toiminteista. Pitääkö esimerkiksi tuotteita pystyä suodattamaan? Tarvitaanko sivustolle laskuri, jolla kävijä pystyy hahmottavan tuotteiden hintaa? Pitääkö kävijöiden pystyä varaamaan aikoja sivuston kautta? 

Voi toki olla vaikea hahmottaa kaikkia mahdollisuuksia ilman asiantuntijan apua. Onneksi verkkosivustoja tarjoavat yritykset mielellään auttavat ideoinnissa ja vaihtoehtojen selvittämisessä. Teknisen määrittelyn jälkeen sivustoprojektille voidaan laskea tarkempi budjetti.

Brändi ja visuaalinen ilme – muuttuvatko ne sivustouudistuksessa?

Yksi yleisimpiä syitä uudistaa verkkosivusto on brändiuudistus. Jos yrityksen ulkonäkö menee uusiksi, on verkkopresenssin tietenkin seurattava perässä. Ja nimenomaan siinä järjestyksessä, koska toisin päin mennään pylly edellä puuhun. Jos on tiedossa, että visuaalinen ilme on uudistumassa lähiaikoina, on siis viisasta odottaa verkkouudistuksen kanssa, kunnes brändiuudistus on tehty. 

Pienemmillä yrityksillä, uusilla organisaatioilla tai juuri käynnistyneillä hankkeilla ei ehkä ole lainkaan visuaalista ilmettä tai se voi olla puutteellinen. Tällöin on hyvä tiedostaa, että jonkinlainen logo, värimaailma ja fontti tarvitaan, ennen kuin uutta sivustoa voi ruveta suunnittelemaan.  

Kilpailija-analyysi – millaiset sivustot muilla alan yrityksillä on?

Ennen kuin sivustouudistus on täydessä käynnissä, on hyvä katsoa läpi, miten kilpailijat näkyvät verkossa. Millaisia verkkosivuja kilpailijoilla tyypillisesti on? Miten voimme erottua heistä? Tai voimmeko pikemmin etsiä hyviä ideoita, joista inspiroitua? 

On myös hyvä katsoa muitakin kuin kilpailijoiden verkkosivuja sillä silmällä, jotta saa kerättyä ideoita omaan projektiin. Verkkosivuston suunnittelijan on sitä helpompi ryhtyä töihin, mitä tarkemmin ja konkreettisemmin pystyt asiakkaana esittämään hänelle toiveesi.

Domain – mennäänkö vanhalla vai uudella?

Verkkosivustoa ei voi julkaista ilman domainia eli verkkotunnusta. Useimmiten uusi verkkosivusto julkaistaan samaan osoitteeseen kuin vanhakin, mutta joissain tilanteissa domainia pitää miettiä perusteellisemmin. 

Jos kyseessä on uusi yritys tai uusi hanke, sille pitää todennäköisesti varata uusi verkkotunnus. Silloin on tärkeää tarkistaa toivotun tunnuksen saatavuus, ennen kuin yrityksen tai hankkeen nimi lyödään lukkoon. FI-päätteisiä verkkotunnuksia hallinnoi Traficom.

Analytiikka – mitä se paljastaa nykyisestä sivustosta?

Digimarkkinointia aktiivisesti tekevät yritykset ovat lähtökohtaisesti hyvin perillä verkkosivustonsa analytiikasta. Monet muut yritykset ovat sen sijaan saattaneet tyystin unohtaa, että heillä on tunnukset Google Analyticsiin.

Sivustouudistus on kuitenkin sellainen tilanne, jossa kaikkien yritysten pitäisi uhrata hetki analytiikan läpikäymiseen. Muuten tulee nimittäin helposti toistettua vanhan sivuston ongelmia.

Mitä sivustouudistuksen kannalta tärkeitä asioita analytiikka voi meille paljastaa? Niitä on paljon, mutta tässä muutamia keskeisimpiä:

  1. Analytiikka kertoo, jos sivulla on hakukonenäkyvyyden kannalta tärkeitä laskeutumissivuja. Näiden osoitteet, eli urlit, pitäisi säilyttää uudella sivustolla, tai vaihtoehtoisesti tehdä uudelleenohjauksia julkaisun yhteydessä
  2. Analytiikka kertoo myös, jos sivustolla on sivuja, joilla ei juuri ole kävijöitä. Näitä ei luonnollisesti kannata säilyttää, vaan sisältörakenne on mietittävä uusiksi
  3. Analytiikasta selviää myös, millä laitteilla kävijät sivustoa selaavat. Jos mobiilikäyttäjät ovat enemmistössä, kannattaa sivusto suunnitella varta vasten mobiilikäyttöön

Integraatiot – halutaanko sivuston viestivän ulkoisen järjestelmän kanssa?

Manuaalisen työn minimoimiseksi verkkosivusto on joskus hyvä integroida erilaisiin ulkoisiin järjestelmiin. Integrointi tarkoittaa käytännössä kahden (tai useamman) järjestelmän välillä tapahtuvaa toistuvaa tiedonvaihtoa. 

Mieti siis, onko syytä tehdä integrointeja sivustouudistuksen yhteydessä. Tyypillisiä tapauksia, joissa integraatio kannattaa tehdä ovat esimerkiksi:

  • Verkkokaupan integrointi ERP-järjestelmään, jolloin tuotetietoja tarvitsee päivittää vain yhteen paikkaan ja varastosaldot pysyvät ajan tasalla
  • Verkkosivustolle halutaan tuoda uutisia ulkoisesta uutispalveluista
  • Verkkopalveluun tai sen osaan pitää pystyä kirjautumaan ulkoisessa järjestelmässä
  • Sivuston kautta pitää pystyä ilmoittautua tapahtumiin, ja ilmoittautumiset halutaan viedä suoraan laskutukseen

Kielten valinta – onko kyseessä monikielinen sivusto?

Joskus sivustouudistuksen syy voi olla, että sivustosta halutaan monikielinen. Tällainen tilanne voi esimerkiksi tulla eteen, jos yritys alkaa harjoittamaan vientiä. 

Joskus yritys on saattanut valita verkkosivuston kieleksi pelkän englannin, mutta tajunnut vasta myöhemmin, että kotimaiset kävijät eivät löydä sitä käyttäessään suomenkielisiä hakusanoja.

Kieliversioiden lisäksi joillakin yrityksillä saattaa olla tarvetta maakohtaisille versioille sivustosta.

Avainsana-analyysi – millä sanoilla sivustosi pitäisi löytyä?

Jotta verkkosivustosi löydetään verkosta, sisällön pitää vastata asiakkaiden käyttämiä hakusanoja. Usein on nimittäin niin, että potentiaaliset asiakkaat saattavat käyttää aivan eri sanoja kuin mitä yritys itse käyttää tuotteistaan ja palveluistaan. 

Avainsana-analyysi on siis syytä tehdä hyvissä ajoin, ennen kuin sivustolle tuotetaan sisältöä. Näin varmistetaan hakukonenäkyvyys.

Sisällöntuotanto – kuka sen tekee? 

Verkkosivustouudistuksen alkuvaiheessa sisällöt jäävät usein pienemmälle huomiolle, koska silloin keskitytään ulkonäköön, sivuston rakenteeseen ja ohjelmointiin. 

Jossain vaiheessa kuvia, tekstejä ja grafiikkaa on kuitenkin syytä miettiä, koska ilman niitä sivustoa ei voi julkaista. Hyvin tyypillinen tilanne onkin, että verkkosivusto on jo kauan sitten koodattu valmiiksi, mutta julkaisu viivästyy sisältöjen puuttumisen takia. 

Toinen hyvin tyypillinen tilanne on, että aliarvioidaan sisältöjen tekemiseen menevä aika. Jos ei itse ehdi sisältöjä tehdä, on siis ehdottomasti järkevintä ulkoistaa sisällöntuotanto.

Sisällönsyöttö – visuaalisuus vie aikaa

Sivusto on koodattu ja sisällöt kirjoitettu, mutta nyt sisällöt pitäisi vielä viedä uudelle sivustolle. Tämä on toinen työvaihe, jonka kestoa yleensä aliarvioidaan. On hyvä muistaa, että mitä visuaalisempi sivusto on, sitä kauemmin sisällönsyöttö kestää. Yhden pitkän tekstin copypaistaaminen kestää minuutin, mutta jos teksti on useammassa osiossa, jotka syötetään eri kenttiin, aikaa kuluu taatusti monin verroin. Puhumattakaan siitä, miten kauan kestää testata eri vaihtoehtoisia visuaalisia tapoja esitellä sama sisältö. 

Onneksi sisällönsyötönkin voi ulkoistaa!

Uudelleenohjaukset – varmista hakukonenäkyvyys julkaisun jälkeen

Vihdoin koittaa päivä, jolloin uusi sivusto julkaistaan. Toivottavasti olet säilyttänyt hyvät sisällöt, jotka ovat ennenkin tuoneet kävijöitä sivustolle. Ja toivottavasti olet myös valinnut hyvän verkkosivustotoimittajan, joka on hoitanut teknisen toteutuksen hakukoneita ajatellen.

On olemassa vielä yksi tärkeä asia, jonka voit tehdä varmistaaksesi sivustosi hakukonenäkyvyyden – nimittäin uudelleenohjaukset. Jos sivuston url-osoitteet ovat muuttuneet, on hyvä ilmoittaa Googlelle tästä, ainakin tärkeimpien sivujen kohdalla. Varmista siis, että verkkosivuston toimittaja tekee tämän puolestasi.

Jatkotyöt – mites tästä eteenpäin?

Vaikka julkaisun jälkeen tekisi mieli huokaista helpotuksesta ja unohtaa koko projekti, on syytä muistaa vanha viisaus: verkkosivusto ei ole koskaan valmis. Kun on valinnut WordPressin kaltaisen hyvän tekniikan, on sivustoa helppo jatkokehittää. 

Verkkosivustoprojektin aikana tulee lähes aina esille uusia toiveita ja ideoita, joita ei ole huomioitu alkuperäisessä tarjouksessa. Mitä paremmin olet sisäistänyt yllä mainitut kohdat, sitä todennäköisemmin sivustoa ei kuitenkaan ihan heti julkaisun jälkeen tarvitse ruveta säätämään.