EPV Energialle laaja sivustokokonaisuus helpolla ylläpidolla

Morganin ja energiakonserni EPV:n markkinointiyhteistyön yksi suurimmista projekteista saavutti maaliviivan vuonna 2022, kun yhtiön eri sivustot saivat modernisoidut ilmeet. Sivustoja yhdistää paitsi tyylikäs ja yhteneväinen ulkoasu myös vaivaton ylläpito.

Suuri sivustouudistus pitkän yhteistyön uusimpana merkkipaaluna

Morgan on tehnyt päästöttömän energiantuotannon edelläkävijänä tunnetun EPV Energian kanssa tiivistä markkinointiyhteistyötä vuodesta 2017 – matkan varrelle on mahtunut muun muassa sivustouudistuksia, runsaasti graafisia töitä sekä verkkovuosikertomusten tuotantoa.

Viimeisin merkittävä projekti toteutettiin vuonna 2022, kun Morgan loihti EPV:n pääsivustolle ja usean eri tytäryhtiön sivustoille uudet, entistä modernimmat ilmeet. Samalla myös sisällöt hiottiin vastaamaan konsernin päivitettyä strategiaa ja tavoitetta ottaa enemmän roolia yhteiskunnallisessa energiakeskustelussa.

Pitkä ja tiivis markkinointiyhteistyö on tuottanut niin merkittäviä sivustouudistuksia kuin kattavia verkkovuosikertomuksiakin.


Uudistus tukee uuden strategian painopisteitä

Uudistettujen sivustojen sisällöissä on annettu entistä suurempi painoarvo EPV:n asemalle suomalaisena uusiutuvan energiantuotannon edelläkävijänä sekä visionääristen hankkeiden eteenpäin viejänä. Pääsivusto sai esimerkiksi täysin uuden hankeosion, joka tukee loistavasti konsernin uusia viestinnällisiä tavoitteita.

Sivustoilla on käytetty runsaasti erilaisia kerroksia ja elementtejä, jotka tuovat uusia mahdollisuuksia sisällönsyöttöön. Säästääkseen aikaa EPV päättikin ulkoistaa sisällönsyötön kokonaan Morganille.


Multisite-ratkaisu helpottaa ylläpitoa

Morganin jo yhteistyön alkumetreillä luoman multisite-ratkaisun ansiosta laajaa sivustokokonaisuutta voidaan ylläpitää helposti yhdestä paikasta.

Jos tytäryhtiöiden sivuille julkaistavia uutisia halutaan jakaa myös EPV:n pääsivustolla, onnistuu se helposti vain yhtä nappia painamalla.

Kaikkia sivustoja voidaan ylläpitää helposti samasta paikasta.


Sama sivustopohja lisää kustannustehokkuutta

Uusituilla sivustoilla hyödynnettiin samaa sivustopohjaa. Tällainen ratkaisu paitsi nopeuttaa uudistusprosessia myös lisää merkittävästi kustannustehokkuutta sekä vahvistaa yhteyttä konsernin eri yhtiöiden välillä.

Sivustoja erottaa kuitenkin yksilölliset värimaailmat sekä pienet yksityiskohdat, joiden avulla sivustot on räätälöity palvelemaan sekä emoyhtiön että tytäryhtiöiden erilaisia tarpeita.


Panostusta saavutettavuuteen

EPV halusi panostaa sivustouudistuksessa myös saavutettavuuteen ja samalla valmistautua hyvissä ajoin EU:n esteettömyysdirektiivin asettamiin vaatimuksiin, jotka tulevat voimaan vuonna 2025. 

Sivustot vastaavat AA-tason saavutettavuuden kriteerejä – niillä on panostettu selkeään rakenteeseen, helppolukuisuuteen sekä käytettävyyteen.

Panostamalla saavutettavuuteen EPV halusi helpottaa tiedonsaantia ja parantaa asiakaspalvelua.

Miten voimme olla avuksi?

Kartoittamalla tarpeenne selvitämme yhdessä, kuinka voimme auttaa yritystänne tavoitteiden saavuttamisessa.