Kahden verkkokaupan kokonaisuus

Vaasan yliopisto halusi tarjota muun muassa opiskelijoille ja henkilöstölle helpomman keinon hyödyntää liikuntapalveluja sekä ostaa promotuotteita. Morgan astui tuttuna yhteistyökumppanina mukaan kuvioihin ja kehitti yliopistolle verkkokauppakokonaisuuden.

Helpotusta tilausten tekemiseen ja seurantaan

Projektin tavoitteena oli helpottaa yliopiston promotuotteiden sekä liikuntapalveluiden käyttöoikeuden, eli liikuntatarran, hankintaa. Uusien ratkaisujen tarvetta vauhditti koronapandemia, ja ostamisesta haluttiin tehdä mahdollista sähköisen kanavan kautta.

Myös tilaaja- ja laskutustietojen ylläpidosta sekä menekin ja varastosaldon seurannasta haluttiin tehdä vaivattomampaa.


Tavoitteena oli helpottaa paitsi promotuotteiden ja liikuntatarrojen ostamista, myös koko tilaus-toimitusketjun hallintaa.

Eri kohderyhmiä palvelevat verkkokaupat

Ratkaisuna Morgan toteutti yliopistolle kaksi verkkokauppaa WooCommerce-verkkokauppamoottoria hyödyntäen. Sisäinen verkkokauppa on suunnattu rajatulle kohderyhmälle, julkinen verkkokauppa kaikille. 

Molemmat verkkokaupat kuuluvat samaan sivustokokoelmaan, jotta niiden hallinnointi olisi mahdollisimman helppoa. Verkkokauppojen avulla yliopisto voi seurata tuotteiden menekkiä sekä tilaus-toimitusketjua tarkasti ja ajankohtaisesti.


Sisäinen verkkokauppa vaatii tunnistautumista

Yliopiston sisäiseen verkkokauppaan on pääsy vain Vaasan yliopiston sekä muutaman muun valitun korkeakoulun opiskelijoilla, henkilöstöllä ja muilla tahoilla. Jotta pääsyoikeutta saatiin rajattua oikealle kohderyhmälle, verkkokauppaan integroitiin Suomen korkeakoulujen suosima Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmä. Sisäänkirjautuminen vaatii siis Haka-tunnuksen.

Sisäiseen verkkokauppaan integroitiin Suomen korkeakoulujen suosima Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmä.


Vaihtelevat tuotteet ja hinnat 

Saatavilla olevat tuotteet ja niiden hinnat vaihtelevat sisäisessä verkkokaupassa sen mukaan, onko Haka-tunnus esimerkiksi opiskelijan vai henkilökunnan jäsenen.

Opiskelijat, henkilökunta ja korkeakoulujen muut tahot voivat ostaa sisäisestä verkkokaupasta liikuntatarroja. Henkilökunta voi lisäksi hankkia sisäisen laskutuksen kautta yliopiston promotuotteita, kuten kangaskasseja ja huppareita.


Digitalisoitu liikuntatarra

Morgan suunnitteli ja toteutti sisäistä verkkokauppaa varten uuden digitaalisen liikuntatarran fyysisen tarran tilalle. Tarran saa kätevästi heti ostotapahtuman jälkeen käyttöön.

Myyntiä myös suurelle yleisölle

Sisäisen verkkokaupan lisäksi kehitettiin julkinen verkkokauppa, josta kuka tahansa voi ostaa Vaasan yliopiston promotuotteita.

Miten voimme olla avuksi?

Kartoittamalla tarpeenne selvitämme yhdessä, kuinka voimme auttaa yritystänne tavoitteiden saavuttamisessa.