Närpes fick användarvänlig webbsajt

Närpes förnyade webbsidor är både angenäma att använda för besökarna och lätta att uppdatera för upprätthållarna. Webbförnyelsen var ett stort projekt som gick helt på svenska och som genomfördes effektivt tillsammans med Morgan.