En digital årsberättelse sparar på tryck och layout

EPV Energi ville förnya sin årsberättelse och processen för hur den produceras. Morgan skapade en digital årsberättelse full av fiffiga lösningar, som ersätter den gamla tryckta versionen.