Fit fick en modern webbtidningsplattform

Fokus Media Finland är ett mediehus som ger ut veckotidningar, tidskrifter och kundtidningar. När Morgan utvecklade webbplattformen för tidningen Fit.fi satsade vi stort både på det tekniska och det visuella.

Snyggt och lättnavigerat användargränssnitt

Fit.fi:s webbplattform innehåller mycket automatik och användargränssnittet planerades med tanke hur besökarna navigerar på en webbtidning.

Tack vare alla tekniska lösning där det lätt för bloggarna och journalisterna att skapa mångsidigt innehåll såsom listningar, produktlyft och samarbeten.

Morgan hade innovativa och värdefulla synpunkter på hur bloggarna och sajterna skulle förverkligas. Vårt samarbete var väldigt öppet och transparent.

Ari Toivonen
Systemansvarig, Fokus Media


Automation underlättar redaktionens roll

Tack vare en rad tekniska automationslösningar är det enkelt att uppdatera webbtidningen. Sajten visar automatiskt de senaste uppdateringarna från bloggarna och listar i realtid sammandrag av blogginnehållen. Redaktionen kan också lätt grunda nya bloggar när det behövs.

Tack vare de automationer Morgan gjort placeras alla grundelement såsom menyer och spalter på sina rätta platser utan extra arbete, och de nya bloggarna kan tas i bruk genast.


Tidningsläsare kräver snyggt och mångsidigt innehåll

I projektet satsade vi framför allt på att göra sajterna användarvänliga och visuellt snygga. Redaktionen kan själv layouta första sidan med hjälp av de innehållslager och element som Morgan skapat. Eftersom stora bilder av hög kvalitet spelar en viktig roll på Fit jobbade vi särskilt mycket med bildoptimeringen så att bilderna skalas rätt för olika skärmar.

I projektet satsade vi framför allt på att göra sajterna användarvänliga och visuellt snygga.


Ett smart filterverktyg

Till fit.fi skapade vi en filtrering för recepten, som gör att läsarna kan göra sökningar på recepttyp och tidsåtgång. Genom att skapa nya taggar kan användarna uppdatera receptdatabasen kontinuerligt.

Morgan har visat sig vara en mycket kunnig partner som drev igenom projekten inom utsatta tidtabeller. De hade innovativa och värdefulla synpunkter på hur bloggarna och sajterna skulle förverkligas och vårt samarbete var öppet och transparent.
Ari Toivonen Systemansvarig, Fokus Media

Morgans roll

Hur kan vi vara till hjälp?

Genom att börja med en kartläggning av era behov tar vi tillsammans reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att nå era mål.