Jätteförnyelse gjorde webbplatsen tillgänglig

När avfallsbolaget Lakeuden Etappi förnyade sin webbplats använde bolaget sig av Morgans hela tjänstepalett. Webbplatsens UI-design, webblayout, programmering och innehållsproduktion förverkligades enligt tillgänglighetsdirektivets AA-nivå.

Webbplatsen följer tillgänglighetsdirektivet

Lakeuden Etappi är ett avfallsbolag som ägs av åtta kommuner i Södra Österbotten och betjänar 130 000 invånare. Finlands lagstiftning följer EU:s tillgänglighetsdirektiv och kräver att offentligt ägda webbplatser måste vara tillgängliga för medborgare med funktionshinder. I förnyelsen av Etappis webbsidor var tillgängligheten därför ett centralt kriterium.

Vi valde Morgan att förnya våra webbsidor eftersom de hade övertygande kunnande om tillgänglighet. Dessutom hade de bra referenser och en bra inställning till jobbet.

Hannele Lyytikäinen-Käppi
Kommunikationschef, Lakeuden Etappi


En modern och lättnavigerad webbplats

Förutom tillgänglighet behövde Etappi ett modernt, användarvänligt användargränssnitt och en logisk, lättnavigerad innehållsstruktur. Ett mål var att planera en webbplats som trots mycket information och stor innehållsmassa är visuellt tilltalande och lätt att förstå.


Tillgängliga webbsidor betyder att alla sorters besökare ska kunna ta del av tjänsterna på sajten, också de som har nedsatt syn eller fysiska funktionshinder.

Det största enskilda webbprojektet i Morgans historia

I projektet ingick förutom Etappis webbsida också bolagets webbtidning och digitala årsberättelse. Morgan ansvarade för konceptplaneringen och förverkligandet, inklusive UI-design, programmering och produktion av nytt innehåll. Dessutom matade vi in hela innehållet i enlighet med tillgänglighetskraven.

Webbssajterna administreras i en WordPress Network-installation som gör att Etappis personal enkelt kan uppdatera alla sajter med samma inloggning. Webbsidorna hostas av Morgan och en extern part auditerade datasäkerheten i hostingmiljön.

Förnyelsen av Lakeuden Etappis webbplats är det största enskilda webbprojektet i Morgans historia och i projektet utnyttjade vi praktiskt taget hela vår expertis. Tack vare Etappis tydliga vision och aktiva kommunikation löpte vårt samarbete utmärkt i det här jätteprojektet.


Tillgänglighet i kod, design och innehåll

Tillgängliga webbsidor betyder att alla sorters besökare ska kunna ta del av tjänsterna på sajten. Lakeuden Etappis hela webbplats är designad och programmerad så att den möter kraven i tillgänglighetsdirektivets standard WCAG 2.1 på AA-nivå. Också innehållet på huvudsajten är skrivet och strukturerat enligt AA-nivån. 

Det här betyder att till exempel personer med nedsatt syn eller fysiska funktionshinder kan ta del av servicen och informationen på samma sätt som alla andra. Webbplatsen fungerar till exempel med olika skärmläsningsprogram och talsyntes. 

Morgans webbutvecklare, grafiska designers och innehållsproducenter är utbildade tillgänglighetsexperter inom sina områden. Etappis huvudsajt är dessutom auditerad av en utomstående part.

Vi valde Morgan att förnya våra webbsidor eftersom de hade övertygande kunnande om tillgänglighet, goda referenser och en genuint uppriktig inställning till samarbete. Morgan hade också erfarenhet av webbtidningar och digitala årsberättelser, och klara uppfattningar om hur de borde utvecklas. På Etappi är vi mycket nöjda över hur publikationerna Etappi-aviisi och den digitala årsberättelsen moderniserades på webben.
Hannele Lyytikäinen-Käppi Kommunikationschef, Lakeuden Etappi

Hur kan vi vara till hjälp?

Genom att börja med en kartläggning av era behov tar vi tillsammans reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att nå era mål.