Studentbladets digitalisering

Nordens äldsta studenttidning Studentbladet gjorde vintern 2017 ett radikalt drag: tidningen slutade komma ut som tryckt tidning och övergick till webbtidning. Morgan hjälpte till under processen genom att bygga den nya webbplattformen, och också genom att göra en utredning som låg till grund för beslutet.

Tryckta tidningen i ekonomisk kris

Under 2000-talet har Studentbladet liksom många andra organisations- och medlemstidningar drabbats av papperstidningarnas kris. Tidningens ekonomi har stegvis försämrats och att skära ner på antalet utgivna nummer har bara gett tillfällig lättnad. Med tanke på att kostnaderna för tryck och distribution har stått för närmare hälften av tidningens budget blev det allt tydligare att något behövde göras.

Ärendet var extra delikat eftersom Studentbladet hade kommit ut i pappersform ända sedan 1911, och spelat en viktig roll i samhällsdebatten under årtiondenas gång.

Kostnaderna för tryck och distribution hvar närmare hälften av tidningens budget, och det blev allt tydligare att något behövde göras.


Digitaliseringen sparar pengar

Våren 2016 fick Morgan i uppdrag att utreda Studentbladets digitalisering. Hur mycket pengar skulle en digitalisering spara? Vad skulle det innebära för möjligheterna att nå målgruppen, det vill säga svenskspråkiga studerande i hela landet?

Resultatet av utredningen var att det ekonomiskt förnuftigaste alternativet är att sluta ge ut papperstidningen och göra Studentbladet till ett webbmedium. Då kan resurserna läggas på själva innehållet istället för på tryck och distribution.


Större synlighet med webbtidning

Dessutom slog utredningen fast att ett webbmedium når målgruppen bättre än en papperstidning kan göra, eftersom unga i huvudsak konsumerar nyheter via webben. 

Ett webbmedium ökar också möjligheterna att få synlighet utanför målgruppen, eftersom det är så lätt att dela digitalt innehåll. Därför ger digitaliseringen Studentbladet bättre möjligheter att vara ett språkrör för de finlandssvenska studerandena.

Med utredningen som stöd fattade Studentbladet beslutet att gå över till digitalt format 2017.


Hur gör man en bra webbtidning för 20-30-åriga studerande?

Efter utredningen anlitades Morgan för att designa och förverkliga Studentbladets nya webbtidning. 

Efter att vi analyserat målgruppens läsarbeteende och Studentbladets behov drog vi upp riktlinjerna för designen:

  • Målgruppen, det vill säga studerande på 20-30 år, konsumerar webbmedier främst via mobilen. Det mobila gränssnittet är därför minst lika viktigt som gränssnittet för datorskärmar.
  •  Sajten ska designas så att man inte behöver gå in från första sidan, utan man hittar lätt mera att läsa från artikelvyn. Besökarna kommer nämligen oftast direkt till en enskild artikel via delningar i sociala medier eller länkar i nyhetsbrev. Genom att svajpa kommer man snabbt vidare till resten av innehållet, och också annonsplatserna är anpassade efter det svajpande/skrollande sättet att läsa webbtidning.
  • Stbl.fi:s redaktion har knappa resurser – det ska därför gå lätt och snabbt att publicera både journalistiskt innehåll och annonser. Innehållet ska se snyggt ut utan att redaktionen behöver använda tid på layout.
  •  Video blir allt viktigare och därför går att publicera video var som helst på stbl.fi
  • Eftersom redaktionen byts varje år ska plattformen vara anpassningsbar för olika journalistiska prioriteringar.

Morgans roll

Kosultering

Strategi

Konceptdesign

Tekniska lösningar

Hur kan vi vara till hjälp?

Genom att börja med en kartläggning av era behov tar vi tillsammans reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att nå era mål.