Rakennuslehtis webbplats förnyades helt och hållet

Rakennuslehti som hör till Sanoma-koncernen sökte en byråpartner med kapacitet att ta ett helhetsgrepp om webbtidningens utveckling. Morgan uppfyller de tuffa kriterierna och har sedan år 2016 ansvarat för konceptplanering, design och programmering av Rakennuslehtis webbplats. Morgan ansvarar också för hostingen.

Nära samarbete

I Morgan fick Rakennuslehti en samarbetspartner som fortlöpande är med och utvecklar webbplatsens layout, UI-design och tekniska funktioner. Utvecklingsbehovet är konstant och väldigt brett – Morgans experter är i praktiken en del av Rakennuslehtis team och jobbar ofta på plats i tidningshuset.


Webbplatsen når varje vecka 45 000 besökare. Där finns 25 000 artiklar och 150 Gt innehåll.

En stor webbförnyelse

Sommaren 2016 valdes Morgan till ny samarbetspartner och därmed tog Morgan genomförde hösten 2018 en större förnyelse av Rakennuslehtis layout och tekniska plattform. I förnyelsen ingick konsultering och konceptering, UI-design, webblayout, programmering och alla hostingtjänster. Morgan utvecklade dessutom de tekniska gränssnitten som redaktionen med automationens hjälp använder för att sammanställa Rakennuslehtis nyhetsbrev.

Webbplatsen når varje vecka 45 000 besökare. Där finns 25 000 artiklar och 150 Gt innehåll.


Användarvänlighet och layout i huvudrollen

När Morgan vidareutvecklar Rakennuslehtis webbplats är användargränssnittet (UI) och layouten i fokus. Sidans struktur anpassar sig efter vilka annonsbanners om finns på sajten, vilket gör att webbtidningen är logisk och användarvänlig oberoende av hur många annonser som sålts.

Rakennuslehti.fi publiceras på WordPress som de senaste åren har vuxit till ett av mediebranschens populäraste innehållshanteringssystem. Allt större dagstidningar och tidskrifter flyttar sin webbtidning till WordPress.


Integrationer underlättar tidningens processer och utvecklingsarbetet

Morgan har gjort flera systemintegrationer till Rakennsulehtis webbplats. Webbtidningen är integrerad med Sanomas annons-, redaktions- och kundhanteringssystem samt med Rakennuslehtis Android- och Apple-appar.

Samarbetet mellan Rakennuslehti och Morgan i webbutvecklingen underlättas av en statisk demo-webbsida som används för att testa olika sidmallar och element innan de tas i bruk.


Rakennuslehti

Utan tidningen Rakennuslehtis läsare skulle professionellt byggande inte vara möjligt i Finland. Byggbranschens yrkestidning läses av de flesta branschproffsen, och tidningen är överlägsen som rekryterings- och annonsmedium för bolagen i branschen. Den tryckta Rakennuslehti utkommer på fredagar med veckans viktigaste händelser. I temabilagorna fördjupas bevakningen av aktuella fenomen och trender.

Rakennuslehtis webbtjänst har 45 000 besökare i veckan, och 20 000 branschproffs beställer tidningens nyhetsbrev. 

Den tryckta tidningen ges också ut i e-tidningsformat. Rakennuslehti ges ut av Sanoma Tekniikkajulkaisut. Förutom Sanoma-koncernen hör organisationerna för högutbildade branschproffs RIA, RIL och RKL samt Byggnadsindustrin RT till bakgrundskrafterna.

Morgans roll

Hej, hör av dig!

Mari Huuhka

Försäljningschef +358 44 530 1562 mari.huuhka@morgan.fi
eller

Aki Karlsson

Vd, Partner +358 50 5424296 aki.karlsson@morgan.fi
eller
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.