Rakennuslehtis webbplats förnyades helt och hållet

Rakennuslehti som hör till Sanoma-koncernen sökte en byråpartner som kunde ta ett helhetsgrepp om webbtidningens utveckling. Morgan uppfyller de tuffa kriterierna och har sedan år 2016 ansvarat för konceptplanering, design och programmering av Rakennuslehtis webbplats. Morgan ansvarar också för hostingen.

Nära samarbete

I Morgan fick Rakennuslehti en samarbetspartner som fortlöpande är med och utvecklar webbplatsens layout, UI-design och tekniska funktioner. Utvecklingsbehovet är konstant och väldigt brett – Morgans experter är i praktiken en del av Rakennuslehtis team och jobbar ofta på plats i tidningshuset.


Webbplatsen når varje vecka 45 000 besökare. På sajten finns 25 000 artiklar och 150 Gt innehåll.

En stor webbförnyelse

Morgan valdes till ny samarbetspartner för Rakennuslehti år 2016. Hösten 2018 genomfördes en större förnyelse av Rakennuslehtis layout och tekniska plattform. I förnyelsen ingick konsultering och konceptering, UI-design, webblayout, programmering och alla hostingtjänster.

Morgan utvecklade dessutom de tekniska gränssnitten som redaktionen med automationens hjälp använder för att sammanställa Rakennuslehtis nyhetsbrev. Rakennuslehtis webbplats når varje vecka 45 000 besökare, och på sajten finns 25 000 artiklar och 150 Gt innehåll.


Användarvänlighet och layout i huvudrollen

När Morgan vidareutvecklar Rakennuslehtis webbplats är användargränssnittet (UI) och layouten i fokus. Sidans struktur anpassar sig efter vilka annonsbanners om finns på sajten, vilket gör att webbtidningen är logisk och användarvänlig oberoende av hur många annonser som sålts.

Rakennuslehti.fi publiceras på WordPress som de senaste åren har vuxit till ett av mediebranschens populäraste innehållshanteringssystem. Allt större dagstidningar och tidskrifter flyttar sin webbtidning till WordPress.


Integrationer underlättar tidningens processer och utvecklingsarbetet

Morgan har gjort flera systemintegrationer till Rakennsulehtis webbplats. Webbtidningen är integrerad med Sanomas annons-, redaktions- och kundhanteringssystem samt med Rakennuslehtis Android- och Apple-appar.

Samarbetet mellan Rakennuslehti och Morgan i webbutvecklingen underlättas av en statisk demo-webbsida som används för att testa olika sidmallar och element innan de tas i bruk.


Rakennuslehti

Utan tidningen Rakennuslehtis läsare skulle professionellt byggande inte vara möjligt i Finland. Byggbranschens yrkestidning läses av de flesta branschproffsen, och tidningen är överlägsen som rekryterings- och annonsmedium för bolagen i branschen. Den tryckta Rakennuslehti utkommer på fredagar med veckans viktigaste händelser. I temabilagorna fördjupas bevakningen av aktuella fenomen och trender.

Rakennuslehtis webbtjänst har 45 000 besökare i veckan, och 20 000 branschproffs beställer tidningens nyhetsbrev. 

Den tryckta tidningen ges också ut i e-tidningsformat. Rakennuslehti ges ut av Sanoma Tekniikkajulkaisut. Förutom Sanoma-koncernen hör organisationerna för högutbildade branschproffs RIA, RIL och RKL samt Byggnadsindustrin RT till bakgrundskrafterna.

Morgans roll

Hur kan vi vara till hjälp?

Genom att börja med en kartläggning av era behov tar vi tillsammans reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att nå era mål.