Från enskilda evenemang till ett fungerande konsertkoncept

Rewell Nights hämtar Finlands främsta artister till Vasa och livar upp köpcentret Rewell om nätterna. Vi planerade ett helhetskoncept för att marknadsföra konserterna och ansvarar också för den praktiska marknadsföringen i alla kanaler.

Samma koncept för alla konserter

Sokos Hotel Vaakuna har redan i flera år ordnat stora publikevenemang i köpcentret Rewell. År 2016 ville man skapa ett enhetligt paraplykoncept för alla enskilda konserter för att underlätta marknadsföringen och för att visa åt publiken att de enskilda konserterna är en del av ett större koncept.

Morgan beaktar kundens önskemål, och omsätter dem i kommunikationen och den grafiska designen.

Timo Tiilikka
Evenemangskoordinator, Rewell Nights


Evenemangen fick en grafisk profil och enkla webbsidor och med dem kan man mäta intresset och besökarmängden.

Rewell och Campus Nights föds

Tillsammans med Sokos Hotel Vaakuna utvecklade vi ett koncept som döptes till Rewell Nights. Förutom namnet skapade vi också en visuell identitet som syns på roll-ups, planscher, VIP-pass och i sociala medier. Dessutom fick Rewell Nights en enkel webbsajt.


Heltäckande marknadsföring och kommunikation

Ett evenemang finns inte till utan sin publik, och publiken kan i sin tur inte nås utan marknadsföring. För att folk skulle lägga namnet Rewell Nights på minnet utvecklade vi en omfattande kommunikations- och marknadsföringsstrategi för evenemangen.

I marknadsföringen ingår allt från traditionella pressmeddelanden till sökmotoroptimering och närvaro i sociala medier. Vi upprätthåller intresset och synligheten för evenemangen många månader i förväg via en rad åtgärder, såsom olika tävlingar, uppdateringar och kampanjer. Bara i Facebook har varje konsert nått en målgrupp på tiotals tusen personer.

Bara i Facebook har varje konsert nått en målgrupp på tiotusentals personer.

Morgan är bra på att beakta kundens önskemål, sköta det praktiska arbetet och den grafiska planeringen. Också förarbetet görs på ett grundligt sätt så att vi inte behöver ha onödiga möten. Full service med andra ord!
Timo Tiilikka Evenemangskoordinator, Rewell Nights

Hur kan vi vara till hjälp?

Genom att börja med en kartläggning av era behov tar vi tillsammans reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att nå era mål.