Marknadsföring som tillväxtmotor

Ny webbplats, uppdaterad varumärkesidentitet och en stor mängd innehåll – Sundströms och Morgans samarbete har omfattat allt detta och mer. Satsningarna på marknadsföring har spelat en viktig roll i Sundströms tillväxtresa.

Mångfacetterat samarbete

Infrabyggaren Sundström har haft ett nära marknadsföringssamarbete med Morgan sedan 2019. När samarbetet inleddes hade Sundströms vuxit kraftigt, men marknadsföringen och varumärket hade inte hållit jämna steg med tillväxten.

Med Morgans hjälp har Sundströms marknadsföring uppnått samma kvalitetsnivå som resten av verksamheten och företaget har fått en betydligt större synlighet. Det här märks till exempel på att Sundström nu har lättare att rekrytera tack vare satsningar på arbetsgivarvarumärket och ökad synlighet.

Tillsammans med Sundström har Morgan bland annat:

Morgan har varit en aktiv marknadsföringspartner för oss. Samarbetet har fungerat utmärkt – vi har fått sakkunnig, högkvalitativ och snabb service från Morgan. De utmanar och delar med sig av sina insikter, vilket vi uppskattar mycket.

Tommy Wikman, VD för Sundström


En ny riktning för marknadsföringen

Före samarbetet med Morgan hade Sundström en rätt så låg profil och företagets varumärkesidentitet behövde därför ett ansiktslyft.

Man beslöt att lyfta fram Sundströms stora projekt och expertis bland annat genom att inleda en jämn nyhetsproduktion. Morgan förnyade också företagets logotyp och utseende för att göra dem mer moderna.


En webbplats som ständigt utvecklas

Det hittills största projektet i samarbetet har varit att förnya Sundströms webbplats. Webbplatsen gjordes mer i linje med företagets varumärkesidentitet och nya kommunikationsmål. Nu finns det till exempel ett nyhetsrum på webbplatsen.

Morgan ger proaktivt Sundström nya förslag på hur webbplatsen kunde utvecklas, till exempel baserat på data från olika analysverktyg.


Tack vare de nya unika bilderna har klickpriset till och med halverats.

Ökad kännedom genom högkvalitativ digital marknadsföring

När samarbetet inleddes började Sundström också satsa mer på digital marknadsföring. Morgan har bland annat gjort sökordsannonsering, displayannonsering samt Facebook- och Instagram-marknadsföring för Sundström. 

Tack vare det har företaget nått ut bättre till bland annat privatkunder som behöver asfaltering. Den digitala marknadsföringen har också effektiviserats genom en ny bildbank, och tack vare de nya unika bilderna har klickpriset till och med halverats.

Hur kan vi vara till hjälp?

Genom att börja med en kartläggning av era behov tar vi tillsammans reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att nå era mål.