En total varumärkesförnyelse där också företagsnamnet byttes ut

Finlands största hamnoperatör ville förnya sitt varumärke, så att företaget skulle se lika stort ut som det i verkligheten är. Morgan fungerade som partner under hela processen.

Logistikkoncernen KWH Logistics har under senare år vuxit kraftigt, men företagets varumärke har inte tidigare hängt med i tillväxten. Hösten 2018 inledde företaget därför en stor varumärkesförnyelse där allt förnyades – företagsnamnet, den visuella identiteten och webbsidorna. Morgan häll i trådarna under hela processen och fungerar fortfarande som markandsföringspartner för KWH Logistics.

– Samarbetet med Morgan har fungerat smidigt och effektivt, också då det var bråttom strax före vårt nya varumärke lanserades, säger enhetschef Hans Uusi-Pohjola.

Kundundersökningen avslöjade varumärkets styrkor

Varumärkesförnyelsen startade med en serie kundintervjuer. Vi intervjuade cirka 25 kunder och samarbetspartners per telefon för att reda på vilken bild de har av företaget.

Efter det här var det dags att besluta vilket marknadsföringsnamn företaget skulle välja. Morgan ordnade ett antal workshops för eldningsgruppen, som i slutändan beslöt att byta namn på koncernen från Backmann-Trummer Group till KWH Logistics. Det innehär att kopplingen till moderbolaget KWH-koncernen blir starkare, vilket var viktigt med tanke på att kundundersökningen klart visade att företagets största konkurrensfördelar är en stark ägare med investeringsförmåga.

Nytt namn, ny logo

Därefter var det dags att skapa en ny visuell identitet för koncernen, där ett tiotal dotterbolag ingår. Eftersom dotterbolagen är kända inom sina egna branscher ville man inte ge upp deras namn. Däremot fick de alla en och samma visuella identitet, för att göra varumärket möjligast enhetligt.

I utformningen av logon utgick vi från tre stiliserade pilar – logistik handlar ju i grunden om att förflytta saker. Blå och grön valdes som färger för att understryka både de långa traditionerna och miljötänket. Dessutom passar blått och grönt bra ihop med företagets oranga maskiner och gula skyddskläder.

Varumärkesmanualen berättar allt

Efter att en visuella identiteten var klar sammanställde vi en varumärkesmanul åt KWH Logistics. Med hjälp av den är det lättare att omsätta det nya varumärket i praktiken. Vi presenterade också manualen åt hela försäljnings- och marknadsföringspersonalen inom koncernen under en workshop. I varumärkesmanualen slås bland annat följande saker fast:

  • kärnbudskapen
  • varumärkeslöftet
  • tone of voice
  • bildstilen
  • applikationerna

Hemsidor som är lätta att uppdatera

Nästa steg var att skapa nya webbsidor åt alla dotterbolag enligt den nya visuella linjen. Webbsidorna gjordes som en så kallad WordPress Network-installation, vilket i praktiken betyder att koncernens kommunikationsansvariga enkelt kan uppdatera alla webbsajter från samma ställe. Enskilda dotterbolag har å sin sida enbart tillgång till sina egna hemsidor. Dessutom kan t.ex. nyheter visas på flera sajter samtidigt.

Stor lansering på branschmässa

Det nya varumärket lanserades stort på en logistikmässa i maj 2019. Morgan producerade bl.a. en företagsvideo, en broschyr och en rad fotoväggar. Dessutom marknadsfördes det nya varumärket bl.a. via advertorialer och annonskampanjer i Linkedin.

– Det nya varumärket som Morgan tog fram har gjort bilden av företaget tydligare och klarare. Det har varit till nytta när vi kommunicerar med kunder och andra samarbetspartners, konstaterar Hannu Uusi-Pohjola.

 

”Samarbetet med Morgan har fungerat smidigt och effektivt, också då det var bråttom strax före vårt nya varumärke lanserades.”

Hannu Uusi-Pohjola
vd

Morgan's role

  • Varumärkesbyggande
  • Webbsidor
  • Innehåll
  • Visuell identitet

Contact person