Täydellinen brändiuudistus nimeä myöten

Suomen suurin satamaoperaattori halusi uudistaa brändiään, jotta yritys näyttäisi yhtä merkittävältä kuin se todellisuudessa on. Morgan oli kumppanina alusta loppuun.

Yhteistyötä nyt ja tulevaisuudessa

Useasta tytäryhtiöstä koostuva KWH Logistics on viime vuosina kasvanut nopeasti, mutta yrityksen brändi ei ole aiemmin pysynyt kasvussa mukana. Alkusyksystä 2018 yritys aloitti siksi suuren brändiuudistuksen, jossa uusittiin kaikki – niin yritysnimi, visuaalinen ilme kuin verkkosivutkin. Morgan oli prosessissa mukana alusta loppuun ja jatkaa uudistuksen jälkeen KWH Logisticsin markkinointikumppanina.

Yhteistyö Morganin kanssa on sujunut mutkattomasti, joustavasti ja tehokkaasti, myös kiireisinä hetkinä juuri ennen brändin lanseerausta.

Hannu Uusi-Pohjola
Johtaja, KWH Logistics


Asiakaskysely osoitti selkeästi, että KWH Logisticsin suurimmat kilpailuedut ovat vakavarainen omistaja ja investointikyky.

Asiakaskysely paljasti brändin vahvuudet

Brändiuudistus lähti liikkeelle asiakaskyselystä, jossa haastattelimme puhelimitse noin 25 asiakasta. Näin saatiin tärkeää tietoa asiakkaiden mielikuvista yrityksestä.

Tämän jälkeen oli aika päättää yrityksen markkinointinimi. Morgan järjesti johtoryhmälle useita työpajoja, joiden lopputuloksena nimi päätettiin muuttaa Backman Trummer Groupista KWH Logisticsiksi. Samalla side omistajaan KWH-yhtymään vahvistuu, sillä asiakaskysely osoitti hyvin selkeästi, että KWH Logisticsin suurimmat kilpailuedut ovat vakavarainen omistaja ja investointikyky.


Uusi nimi – uusi ilme

Seuraavana vuorossa oli luoda yritysryhmälle uusi visuaalinen ilme. Koska ryhmään kuuluvien tytäryhtiöiden nimet ovat omilla aloillaan tunnettuja, niistä ei haluttu luopua. Sen sijaan kaikille lähes kymmenelle tytäryhtiölle luotiin yksi ja sama visuaalinen ilme. Näin brändi on useista nimistä huolimatta mahdollisimman yhtenäinen.


Perinteitä ja arvoja kuvastava logo

Logon muoto lähti kolmesta stilisoidusta nuolesta – onhan logistiikassa kyse nimenomaan liikkeestä. Väreiksi valikoituivat sininen ja vihreä, jotka ilmentävät pitkiä perinteitä ja ympäristöystävällisyyttä, sekä istuvat hyvin oransseihin koneisiin ja keltaisiin huomiovaatteisiin.

Sininen ja vihreä ilmentävät pitkiä perinteitä ja ympäristöystävällisyyttä.


Brändimanuaali kertoo kaiken oleellisen

Visuaalisen ilmeen valmistuttua teimme KWH Logisticsille kattavan brändimanuaalin, jotta uuden brändin jalkauttaminen olisi mahdollisimman helppoa. Markkinointi ja -myyntihenkilöstö myös perehdytettiin brändimanuaaliin päivän kestävässä työpajassa. Brändimanuaalissa lyödään lukkoon mm. seuraavat asiat:

  • ydinviestit
  • brändilupaus
  • tone of voice
  • kuvatyyli
  • sovellukset


Helposti päivitettävät verkkosivustot

Seuraava askel oli verkkosivustojen luominen. Kaikki tytäryhtiöt saivat uuden ilmeen mukaiset verkkosivustot, jotka tehtiin niin sanottuna WordPress Network-asennuksena. Käytännössä se tarkoittaa, että konsernin viestintähenkilöt pystyvät vaivattomasti päivittämään kaikkia sivustoja samasta paikasta. Yksittäisellä tytäryhtiöllä on kuitenkin pääsy vain omalle sivustolleen. Sisältöjä, kuten uutisia, voidaan myös näyttää usealla sivustolla.


Suuri lanseeraus alan messuilla

Uusi brändi lanseerattiin näyttävästi logistiikka-alan messuilla toukokuussa 2019. Morgan tuotti messuille mm. yritysvideon, esitteen ja valokuvaseinät. Lisäksi uutta brändiä tehtiin tunnetuksi verkossa mm. advertoriaalien ja Linkedin-mainoskampanjan avulla.

Morganin toteuttama brändiuudistus on selkeyttänyt yrityskuvaamme. Siitä on ollut hyötyä kommunikoinnissa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hannu Uusi-Pohjola
Johtaja, KWH Logistics


Miten voimme olla avuksi?

Kartoittamalla tarpeenne selvitämme yhdessä, kuinka voimme auttaa yritystänne tavoitteiden saavuttamisessa.