Tillgängliga webbsidor gör det lätt att återvinna

En webbplats som är tillgänglig, lättnavigerad och som hela tiden utvecklas är en grundpelaren i Stormossens kundtjänst.

En lätthanterad webbplats

Det måste vara lätt att återvinna för att folk ska orka göra det. Det betyder att den webbplats som informerar om återvinning ska vara vara enkel och intuitiv att använda.

Det här var utgångspunkten när Morgan år 2018 började förnya det österbottniska avfallsbolaget Stormossens webbsidor. Den gamla sajten hade levt ut sin tid och önskemålet var både en layoutförnyelse och en webbplats som är lätt att uppdatera för Stormossens personal.

Vi ville byta till ett publiceringssystem med öppen källkod som dessutom är lätt att uppdatera och som kontinuerligt utvecklas. Därför var WordPress ett naturligt val.

Nina Lindman
Marknadsföringschef, Stormossen


Sorteringsguide som separat teknisk lösning

Till den nya webbplatsen importerades stora mängder innehåll från den gamla sajten, och samtidigt korrigerades brister och inkonsekvenser i datan. En sorteringsguide programmerades som en separat teknisk helhet där bland annat följande aspekter beaktades:

  • tillgängligheten
  • den stora variationen i användningsfallen
  • tre språk (svenska, finska, engelska)
  • eventuella nya kommuner som går med i Stormossen


Datadriven utveckling av sajten

Analytiken visade att den enskilt viktigaste informationen som användarna söker efter är öppethållningstiderna för mottagningspunkterna. Därför programmerade vi en synlig funktion på startsidan som automatiskt visar vilka mottagningspunkter som är öppna just idag.

På webbplatsen finns också en digital årsberättelse som hjälper Stormossen att leva som de lär och helt avstå från den tryckta årsberättelsen.

Vi uppskattar Morgans proaktiva grepp, att de kontinuerligt föreslår förbättringar på sajten.

Nina Lindman
Marknadsföringschef, Stormossen


Tillgängliga webbsidor

Stormossens webbförnyelse lanserades 2019. Samma år trädde EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft som betyder att den offentliga sektorns webbplatser ska vara tillgängliga. Sajtens gjordes därför helt tillgänglig, både vad gäller programmering, layout och innehållsproduktion. Vi hjälpte också Stormossen att mata in innehållet så att det blir tillgängligt.

I praktiken betyder tillgängligheten bland annat att man inte placerar text på bilder och att besökaren kan navigera sig genom alla listningar utan att behöva skrolla med musen.


Ny innehållsplan och struktur

Morgan gjorde inte bara om webbplattformen, utan vi hjälpte också Stormossen att förnya innehållet och innehållsstrukturen. Målet var att sajten trots en stor innehållsmassa skulle vara lätt att använda för besökarna.

Utgångspunkten var typisk för en webbförnyelse: Med åren hade allt mer innehåll lagts till utan desto mera planering, och antalet undersidor hade vuxit sig allt för stort. Därför föreslog Morgan en märkbart förenklad innehållsstruktur med färre undersidor och en enklare meny. Stormossen förnyade innehållet utgående från Morgans plan och tillsammans såg vi till att innehållet är tillgängligt.


Samarbetet är smidigt, och Morgan gör sitt jobb snabbt och effektivt.

Nina Lindman
Marknadsföringschef, Stormossen

Fortlöpande utveckling

Webbsidorna är Stormossens viktigaste kommunikationskanal och därför behöver Stormossen hela tiden utveckla dem. Morgan har efter webbförnyelsen fortsatt som Stormossens digitalbyrå.

Genom att följa webbanalytiken och använda specialverktyg som Hotjar får vi fram viktig information om vad besökarna gör på sajten. Den informationen ligger till grund för både mindre och större ändringar och förbättringar.

Hur kan vi vara till hjälp?

Genom att börja med en kartläggning av era behov tar vi tillsammans reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att nå era mål.