Tillgängliga webbsidor gör det lätt att återvinna

En webbplats som är tillgänglig, lättnavigerad och som hela tiden utvecklas är en grundpelaren i Stormossens kundtjänst.

En lätthanterad webbplats

Det måste vara lätt att återvinna för att folk ska orka återvinna. Det betyder att den webbplats som informerar om återvinning ska vara vara enkel och intuitiv att använda.

Det här var utgångspunkten när Morgan år 2018 började förnya det österbottniska avfallsbolaget Stormossens webbsidor. Den gamla sajten hade levt ut sin tid och önskemålet var både en layoutförnyelse och en webbplats som går lätt att uppdatera för Stormossens personal.

Vi ville byta till ett publiceringssystem byggt på öppen källkod och som dessutom är lätt att uppdatera och kontinuerligt utvecklas. Därför är WordPress ett naturligt val.

Nina Lindman
Marknadsföringschef, Stormossen


Sorteringsguide som separat teknisk lösning

Till den nya webbplatsen importerades stora mängder innehåll från den gamla sajten, och samtidigt korrigerades brister och inkonsekvenser i datat. Sorteringsguiden programmerades som en separat teknisk helhet där bland annat följande aspekter beaktades:

  • tillgänglighet
  • stor variation i användningsfallen
  • tre språk (svenska, finska, engelska)
  • eventuella nya kommuner som går med i Stormossen


Datadriven utveckling av sajten

Analytiken visade att den enskilt viktigaste informationen som användarna söker efter är öppethållningstiderna för mottagningspunkterna. Därför programmerade vi en synlig funktion på startsidan som automatiskt visar vilka mottagningspunkter som är öppna.

På webbplatsen finns också en årsberättelsedel som hjälper Stormossen att leva som de lär och helt avstå från den tryckta årsberättelsen.

Vi uppskattar Morgans proaktiva grepp, att kontinuerligt föreslå förbättringar på sajten.

Nina Lindman
Marknadsföringschef, Stormossen


Tillgängliga webbsidor

Stormossens webbförnyelse lanserades 2019, samma år som EU:s tillgänglighetsdirektiv trädde i kraft och stadgade på vilken nivå den offentliga sektorns webbplatser ska vara tillgängliga. I programmering, layout och innehållsproduktion fäste vi extra uppmärksamhet vid tillgängligheten och såg till att alla sidmallar och all innehållsinmatning fyller tillgänglighetskriterierna.

I praktiken betyder det här bland annat att man inte placerar text på bilder och att besökaren kan navigera sig genom alla listningar utan att behöva skrolla med musen.


Ny innehållsplan och struktur

Morgan gjorde inte bara webbplattformen, utan vi hjälpte också Stormossen förnya innehållet och innehållsstrukturen. Stormossens anställda är erfarna skribenter, men Morgans digitalbyråkunnande användes för att planera hur en stor innehållsmassa struktureras för att sajten ska bli lätt att använda för besökarna.

Utgångspunkten var typisk för en webbförnyelse. Med åren hade allt mera innehåll lagts till utan desto mera planering, och antalet undersidor var allt för stort. Därför föreslog Morgan en märkbart förenklad innehållsstruktur med färre undersidor och en enklare meny. Stormossen förnyade innehållet utgående från Morgans plan och tillsammans såg vi till att innehållet är tillgängligt.


Samarbetet är smidigt, och Morgan gör sitt jobb snabbt och effektivt.

Nina Lindman
Marknadsföringschef, Stormossen

Fortlöpande utveckling

Webbsidorna är Stormossens viktigaste kommunikationskanal och därför behöver Stormossen hela tiden utveckla dem. Morgan har efter webbförnyelsen fortsatt som Stormossens digitalbyrå.

Genom att följa webbanalytiken och använda specialverktyg som Hotjar får vi fram nyttig information om vad besökarna gör på sajten, och den informationen ligger till grund för både mindre och större ändringar och förbättringar.

Morgan är en pålitlig, utvecklingsorienterad digitalbyrå och vår uppgift är att se till att Stormossen kan vara nöjd med sina webbsidor.

Hej, hör av dig!

Mari Huuhka

Försäljningschef +358 44 530 1562 mari.huuhka@morgan.fi
eller

Aki Karlsson

Vd, Partner +358 50 5424296 aki.karlsson@morgan.fi
eller
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.