Saavutettava verkkopalvelu motivoi kierrättämiseen

Saavutettava, selkeä ja jatkuvasti kehitettävä verkkosivusto on jäteyhtiö Stormossenin asiakaspalvelun peruspilari.

Helpommin päivitettävä sivusto

Jotta ihmiset jaksaisivat kierrättää, täytyy kierrättämisen olla mahdollisimman vaivatonta. Siksi myös kierrätyksestä neuvovan verkkosivuston tulisi palvella kävijöitä tehokkaasti.

Tämä oli lähtökohta, kun Morgan alkoi vuonna 2018 uudistaa pohjalaisen jäteyhtiön Stormossenin verkkosivustoa. Vanha sivusto oli aikansa elänyt, ja toiveena oli helpommin päivitettävä sivusto sekä visuaalinen uudistus.

Halusimme siirtyä avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmään, jota olisi helppo käyttää ja jota jatkuvasti kehitetään. Siksi WordPress tuntui luontevalta ratkaisulta.

Nina Lindman
Viestintäpäällikkö, Stormossen


Jätehaku omana sovelluksena

Uudelle sivustolle tuotiin suuria määriä sisältöjä vanhalta sivustolta, ja samalla tiedoissa olleet puutteet ja epäjohdonmukaisuudet korjattiin. Jätehaku toteutettiin kattavana kokonaisuutena, jossa on huomioitu muun muassa:

  • saavutettavuus
  • eri käyttötapaukset
  • eri kielet (suomi, ruotsi, englanti)
  • mahdolliset uudet Stormosseniin liittyvät kunnat


Datan hyödyntäminen sivustoparannuksissa

Analytiikka paljasti, että kävijöitä ylivoimaisesti eniten kiinnostava tieto sivustolla on hyötykäyttöasemien aukioloajat. Tästä syystä etusivun alkuun toteutettiin kerros, johon tuodaan aukioloajat automaattisesti.

Lisäksi sivustolle tehtiin vuosikertomusosio, jonka ansiosta Stormossen pystyi luopumaan painetusta vuosikertomuksestaan kokonaan.

Pidämme siitä, että Morgan ehdottaa proaktiivisesti parannuksia sivustoon.

Nina Lindman
Viestintäpäällikkö, Stormossen


Saavutettava sivusto

Uudistettu sivusto julkaistiin keväällä 2019. Samoihin aikoihin astui voimaan julkisia toimijoita velvoittava EU:n saavutettavuusdirektiivi. Tämän vuoksi sivustoon tehtiin vielä jonkin verran muutoksia koodiin, jotta jokainen näkymä varmasti olisi saavutettava.

Myös sisältöjä ja käyttöliittymää muokattiin saavutettavuuskriteereiden mukaisesti. Käytännössä saavutettavuus tarkoitti esimerkiksi sitä, ettei valokuvien päälle enää sijoitettu tekstiä, ja että kaikkia listauksia pystyy selaamaan näppäimistöllä ilman hiirtä.


Sisältöjen uudistaminen

Teknisen toteutuksen lisäksi Morgan auttoi Stormossenia uudistamaan sivuston sisällöt ja sisältörakenteen. Lähtökohta oli tyypillinen: sisältöä oli vuosien myötä lisätty pikkuhiljaa sinne tänne, mikä aiheutti sekavuutta ja haluttuja asioita oli vaikea löytää. Lisäksi yksittäisiä sivuja oli yksinkertaisesti liikaa.

Morgan kävi läpi sivuston kaikki sisällöt ja ehdotti Stormossenille pelkistetympää sisältörakennetta. Tämän ansiosta myös valikkoa saatiin karsittua lyhyemmäksi ja selkeämmäksi. Stormossen uudisti sisällöt Morganin ehdotuksen pohjalta. Samalla varmistettiin, että sisällöt olivat saavutettavia.


Yhteistyö on sujuvaa, ja Morgan vie asioita eteenpäin kiitettävällä vauhdilla ja tehokkuudella.

Nina Lindman
Viestintäpäällikkö, Stormossen

Jatkuva kehitys

Verkkosivusto on Stormossenin tärkein viestintäkanava, ja siksi yhtiö haluaa jatkuvasti kehittää sitä. Morgan on jatkanut yhtiön kumppanina myös uudistuksen jälkeen.

Seuraamalla sivuston analytiikkaa ja käyttämällä Hotjarin kaltaisia työkaluja on saatu selville hyödyllistä tietoa kävijöiden käyttäytymisestä. Tämän tiedon pohjalta on ollut helppo huomata isompia ja pienempiä uudistustarpeita. 

Stormossenilla ollaan tyytyväisiä sekä sivustoon että Morganiin kumppanina.

Miten voimme olla avuksi?

Kartoittamalla tarpeenne selvitämme yhdessä, kuinka voimme auttaa yritystänne tavoitteiden saavuttamisessa.