Sisältörikkaat ja palvelevat verkkosivut tuovat osaamisen esiin

Kun konsultointiyritys MDI halusi tieto- ja myyntilähtöisen, kävijöitä mahdollisimman kattavasti palvelevan verkkosivuston, tuli Morganin monipuolinen osaaminen tarpeeseen. Yhteistyössä sivustosta luotiin MDI:n strategisia tavoitteita vahvasti tukeva kokonaisuus.

Monivaiheinen projekti

Suomen kehittämisessä mukana olevan konsultointiyritys MDI:n kasvun myötä yrityksen vanhat sivut tulivat tiensä päähän. Sivustolle haluttiin tehdä täysremontti, jonka lopputuloksena syntyisi MDI:n brändin näköinen, asiantuntijuudesta kertova ja teknisesti tasokas verkkopalvelu rikkaalla sisällöllä.

Tiiviissä yhteistyössä Morganin kanssa MDI:n verkkosivuston visio herätettiin henkiin monipuolisten vaiheiden kautta, joiden aikana

  • sivuston strateginen merkitys ja tavoitteet määriteltiin
  • sivuston ulkoasu ja rakenne muutettiin täysin
  • sisällöt muokattiin ajankohtaisiksi ja saavutettaviksi
  • sivustolle lisättiin verkkokauppa
  • projektien ja referenssien hallintaa helpotettiin.

Projektin alussa järjestetty työpaja sivuston strategisen merkityksen ja tavoitteiden määrittämiseksi antoi molemmille osapuolille selkeän käsityksen siitä, mitä sivustolta halutaan. Kun suuntaviivat olivat selvillä, oli sivustouudistus helppo polkaista kunnolla käyntiin.

Uudet sivut ovat jo lyhyessä ajassa osoittautuneet toimiviksi ja joustaviksi. Viestinnän sisältöjä on ilo tehdä, kun työkalut tukevat vaikuttavaa viestintää.

Marjo Honkaranta
asiantuntija, MDI


Modernia mutta käyttäjäystävällistä

MDI:n verkkosivuista rakennettiin paitsi modernit myös mutkattomat ja helposti lähestyttävät. Päivitetyn sisältöeditorin ja Morganin luomien visuaalisten elementtien avulla sisältö voidaan esittää näyttävästi informatiivisuudesta tinkimättä – sisältöä on aiempaa helpompi jäsentää ja rytmittää lukukokemuksen parantamiseksi. Myös erilaiset tiedonjanon herättävät ja samalla myyntiä edistävät tilastot sekä kaaviot istuvat saumattomasti tekstin joukkoon.

MDI:n henkilöstö on nostettu uudella sivustolla aiempaa enemmän esiin – sopivat yhteyshenkilöt on helppo löytää esimerkiksi eri palvelujen yhteydestä. Näin loppukäyttäjää voidaan palvella entistä paremmin ja samalla tehdä yrityksestä helpommin lähestyttävä.


Saavutettavuus kehityskohteena

Uudistuksen yhteydessä myös MDI:n sisältöjä päivitettiin sekä ajankohtaisemmiksi että saavutettaviksi, jotta ne olisivat saatavilla mahdollisimman monelle. Morgan kävi sisältöjä läpi samalla muokaten niiden kieltä selkeämmäksi luettavuuden edistämiseksi. Saavutettavuus otettiin huomioon myös teknisessä toteutuksessa, ja esimerkiksi navigointia selkeytettiin.

Verkkosivuston saavutettavuutta parannettiin helppolukuisemmilla sisällöillä sekä selkeämmällä teknisellä toteutuksella.


Verkkokauppa uutena myyntikanavana

Verkkosivuston avulla haluttiin sekä tukea myyntiä että nopeuttaa ostoprosessia. Täysin uutena osiona sivustolle lisättiinkin verkkokauppa tukemaan näitä tavoitteita. Nyt esimerkiksi automatisoidun Kuntakortin voi tilata helposti ja nopeasti.


Projektien ja referenssien hallinnalle oma työkalu

Sivuston uutuutena on myös Morganin projektien ja referenssien hallintaan kehittämä työkalu. Projektien tiedot kerätään nyt suoraan verkkosivujen projektitietokantaan ilman ylimääräisiä välivaiheita. Tietokannan kautta projektit voidaan myös julkaista helposti referenssinä verkkosivukävijöiden nähtäville.

Morganin kehittämä projektitietokanta mahdollistaa sekä projektien vaivattoman ylläpidon että referenssien nopean julkaisun.


Miten voimme olla avuksi?

Kartoittamalla tarpeenne selvitämme yhdessä, kuinka voimme auttaa yritystänne tavoitteiden saavuttamisessa.