Asianajotoimisto Näsman & Båsk sivusto

Brändi-ilmeen modernisointi ja hakukoneystävälliset verkkosivut asianajotoimistolle

Asianajotoimisto Näsman & Båsk halusi itselleen täysin uuden brändi-ilmeen, joka kuvastaisi yrityksen tarjoamien palvelujen korkeaa laatua. Näsman & Båsk yhdisti voimansa Morganin kanssa, ja sekä yrityksen brändi että verkkosivut päivitettiin yhteistyössä tähän päivään.

Brändiuudistuksella vahvempi laatumielikuva

Kun yli 20 vuotta oikeudellista neuvontaa tarjonneella Näsman & Båskilla tarvittiin brändi-ilmeen raikastusta, tartuttiin Morganilla toimeen. Aluksi toteutettiin laaja kilpailija-analyysi, jonka avulla tarkasteltiin, miten yritys voisi erottautua ilmeellään muista.

Yhteistyössä syntyi klassisen tyylikäs, mutta samalla moderniutta huokuva ilme, joka luo mielikuvaa korkealaatuisesta asianajopalvelusta. Brändin uudessa värimaailmassa painottuvat sinisen sävyt ja lisämaustetta tuova kupari. Myös logo päivitettiin vastaamaan brändin graafista linjaa.

Morgan vakuutti meidät jo ensimmäisellä tapaamisella, jolloin luottamus heidän tekemiseensä syntyi ja se on säilynyt läpi projektin. Heillä oli myös hyvät referenssit digitaalisesta osaamisestaan ja onnistuneista projekteista.

Christian Näsman
asianajaja ja osakas, Näsman & Båsk


Verkkosivut saivat täysremontin

Kun brändi-ilmeen uudet linjat oli päätetty, uusittiin yrityksen verkkosivut niiden pohjalta täysin. Samalla Näsman & Båskin laaja palvelutarjonta jaoteltiin selkeäksi kokonaisuudeksi, jotta asiakas voi löytää etsimänsä mahdollisimman helposti. Morgan toimi prosessissa niin sparraajana, suunnittelijana kuin koodaajanakin.

Myös sivuston domain vaihdettiin Morganin suosituksesta yrityksen nimeksi lyhenteen sijaan – näin yritys on helpommin tunnistettavissa ja se löytyy verkosta vaivattomammin.


Saimme uutta näkemystä koko markkinointistrategiaamme ja sen käytännön toteuttamiseen. Uudistus on tuonut meille uusia kontakteja sekä verkkosivujemme että muiden kanavien kautta.

Christian Näsman
asianajaja ja osakas, Näsman & Båsk


Hakukoneoptimoidut sisällöt

Uudella sivustolla haluttiin panostaa erityisesti rikkaaseen, hakukoneoptimoituun sisältöön. Morgan teki avainsana-analyysin, jolla selvitettiin, millä termeillä juristipalveluja Näsman & Båskin kohdealueella haetaan. 

Kun termistö oli selvillä, Morgan sparrasi yritystä avainsanojen hyödyntämisessä sekä teksteissä että otsikoissa. Morgan auttoi myös tekstien editoimisessa tavallista lukijaa varten, jolle juridinen ammattisanasto ei ole tuttua.


Linkkien uudelleenohjaus on hyvä keino hakukonenäkyvyyden turvaamiseksi myös muutoksen jälkeen.

Hakukonenäkyvyys säilytettiin uudelleenohjauksilla 

Sivustouudistukset saattavat hetkittäisesti heikentää hakukonenäkyvyyttä Googlen tutustuessa uuteen sivustorakenteeseen. Koska Näsman & Båskilla oli hyvä orgaaninen hakukonenäkyvyys jo ennen sivustouudistusta, haluttiin näkyvyyden suvantovaihe välttää mahdollisimman tehokkaasti.

Morgan ohjasi yrityksen vanhan sivuston verkko-osoitteet uudelle sivustolle – tämä on hyvä keino hakukonenäkyvyyden turvaamiseksi. Uudelleenohjaus tapahtuu niin nopeasti, ettei käyttäjä ehdi sitä edes huomaamaan.


Miten voimme olla avuksi?

Kartoittamalla tarpeenne selvitämme yhdessä, kuinka voimme auttaa yritystänne tavoitteiden saavuttamisessa.