Verkkopalvelu-uudistus ja uusi yritysilme kansainväliselle startup-hautomolle

Umeå Biotech Incubatorin tavoitteena on olla Euroopan biotieteen ajatushautomoiden kirkkainta kärkikastia. Uudistimme hautomon verkkopalvelut ja ilmeen tavoitteita vastaavaksi.

Sivusto tukee matkaa alan kärkipaikoille

Kun tähtäimenä on alan kärkipaikka, on toiminnan näytettävä myös ulospäin ammattimaiselta. Ruotsalainen bioteknologiahautomo Umeå Biotech Incubator toivoi verkkosivuillensa raikkaampaa ulkoasua sekä paremmin hautomon toimintaa tukevia ratkaisuja.

Lääketieteen innovaatioita edistävän hautomon uuden sivuston tavoitteena oli ennen kaikkea kertoa käynnissä olevista projekteista sijoittajille ja sidosryhmille, houkutella edistyksellisiä tutkijoita ideoilla sekä tukea alalla toimivia yhteistyökumppaneita ja kollegoita.

Morgan ymmärsi tavoitteemme heti ja kehitti juuri meidän toimintaamme sopivat digitaaliset ratkaisut, jotka tekevät toiminnastamme ammattimaisempaa ja tehokkaampaa.

Carolina Hawranek
PR- ja viestintäpäällikkö, UBI


Käyttöliittymäsuunnittelu kunniaan

Verkkopalvelu-uudistuksessa keskityttiin erityisesti käyttöliittymäsuunnitteluun. Koska valmiiden verkkosivuliitännäisten ominaisuudet eivät kaikilta osin vastanneet UBI:n yksilöllisiä tarpeita, ohjelmoitiin sivuille muun muassa räätälöity ilmoittautumisjärjestelmä sekä erityiset sivutyypit, jota on myös mahdollista jatkokehittää tulevaisuuden tarpeiden mukaan.


Asiakaslähtöisyys on yksi Morganin ehdottomista vahvuuksista ja heihin on helppo olla yhteydessä.

Carolina Hawranek
PR- ja viestintäpäällikkö, UBI

Rajat ylittävää yhteistyötä

UBI:n verkkosivusto toteutettiin maiden välisenä yhteistyöprojektina ruotsalaisen viestintätoimisto Punkt PR:n kanssa, joka johti projektia ja siirsi sivustolle sisällöt. Maiden ja kaupunkien rajat ylittävä yhteistyö vaatii ennen kaikkea sujuvaa viestintää, joka hoidettiin ruotsin ja englannin kielillä, mihin Hawranek on varsin tyytyväinen.

– Asiakaslähtöisyys on yksi Morganin ehdottomista vahvuuksista ja heihin on helppo olla yhteydessä. Aloituspalaverin jälkeen keskustelut hoidettiin projektille perustetussa Slack-ryhmässä, Skypellä ja sähköposteilla. Tämä toimi paremmin kuin luulimme ja mahdollisti myös lisätoimeksiannot kesken projektin, kertoo Hawranek.


Visuaalista ilmettä virkistettiin

Verkkosivu-uudistuksen ohessa myös hautomon visuaaliseen ilmeeseen toivottiin virkistystä. Morgan sai tehtäväkseen luoda uuden logon ja modernisoida graafisen profiilin, niin että se palvelee paremmin UBI:n tavoitteita ja pyrkimyksiä. Uusi verkkosivusto freesatun yritysilmeen kanssa antavat kansainvälisessä startup-maailmassa toimivalle hautomolle uutta virtaa ja kasvuyrityksille ominaista raikkautta.

Umeå Biotech Incubator

Umeå Biotech Incubator (UBI) on ruotsalainen bioteknologiahautomo, joka tarjoaa lääketieteellisille startupeille palveluja, osaamista ja rahoitusta. Uumajan yliopiston innovaatiotukijärjestelmään kuuluva UBI on olennainen osa akateemista tukijärjestelmää, jonka tavoitteena on yhdistää ja kehittää tutkimusta, teollisuutta sekä terveydenhuoltoa.

Kaiken kaikkiaan olemme erittäin tyytyväisiä. Kaikki on sujunut suunnitelmien mukaan ja sekä aikataulu että budjetti ovat pitäneet. Teemme jatkossakin mielellämme yhteistyötä Morgan Digitalin kanssa.
Carolina Hawranek PR- ja viestintäpäällikkö, UBI

Miten voimme olla avuksi?

Kartoittamalla tarpeenne selvitämme yhdessä, kuinka voimme auttaa yritystänne tavoitteiden saavuttamisessa.