En digital årsberättelse sparar på tryck och layout

EPV Energi ville förnya sin årsberättelse och processen för hur den produceras. Morgan skapade en digital årsberättelse full av fiffiga lösningar, som ersätter den gamla tryckta versionen.

Design, programmering och innehåll

Att producera en tryckt årsberättelse är ofta ett stort projekt med många kommentarsrundor och ändringar. EPV Energi ville förenkla processen och beslöt sig därför år 2017 att övergå helt och hållet till en digital årsberättelse.

Morgan tog emot utmaningen och skapade en årsberättelse som upprätthålls via samma verktyg som koncernens övriga sajter. Förutom det tekniska utförandet producerar Morgan varje år också texterna till årsberättelsen genom att intervjua personalen. Dessutom planerade vi ett visuellt uttryck för årsberättelsen, som består av häftiga naturfotografier.


En lättare process

För att det ska vara så enkelt som möjligt att producera årsberättelsen har vi gjort processen så automatiserad som möjligt:

  • Sajten kan återanvändas från år till år. Vi gör helt enkelt en ny installation av den, och matar in det nya innehållet.
  • Sifforna i bokslutet matas in automatiskt från Excel, vilket avsevärt minskar mängden manuellt arbete.
  • Graferna behöver inte ritas på nytt varje år. När siffrorna ändras matas de in i systemet, varpå graferna uppdateras automatiskt.


Nytt år, nytt utseende

Det visuella uttrycket kan ändras från år till år med minimala ingrepp i den tekniska plattformen. År 2018 bestod årsberättelsens bilder av blåvit grafik som Morgan producerats och vips såg den helt annorlunda ut än föregående år.

Hur kan vi vara till hjälp?

Genom att börja med en kartläggning av era behov tar vi tillsammans reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att nå era mål.